Dagelijks bestuur Twellose Schaakclub 1935 tot heden
Oprichters cq. initiatiefnemers: de heren H.J.F. Wisboom en A. Engelberts Jr.
       
jaar   voorzitter   secretaris   penningmeester