Het doelmatige team

seizoen 2001/2002 art. 2
stap terug
In de ledenvergadering is besloten dat een groep 'wijze heren' zich beraadt over de samenstelling van de teams.

Hans Knegjens en ik hebben sindsdien met anderen daarover met elkaar en andere leden gediscussieerd, maar nog niet echt vergaderd.
Hans en ik hebben een soort inventariserende vergadering uitgeschreven op dinsdag 12 februari '02. Die bijeenkomst begint om 19.00 uur in Taverne. Om 20.00 uur staken we de discussies voor iets leukers: schaken. Iedereen is welkom.

Hans en ik geven aanzetten voor de nieuwe regeling. Hierbij de mijne. Ik kan me niet vinden in het oude principe om de eerste zes van de interne competitie plompverloren in het eerste team te zetten. De competitie is geen zuivere weergave van de krachtverhoudingen, want:


Gerard Bons doet een voorstel.

1. Mensen krijgen onnodige halfjes en nullen bij langdurige ziekte.
2. Sommigen presteren in teamwedstrijden minder dan in de interne. Wegens de grotere spanning, het spelen tegen 'vreemdelingen', langer spelen tot het gaatje, ook in potremise stellingen, de onrust door de reis en het spelen in een vreemde omgeving bij uitwedstrijden, noem maar op.
3. Zware tegenslag (overlijden partner, ontslag na een langdurig dienstverband, etc.) leidt vaak tot verzuim en ondermaats spel bij de terugkeer. Meestal is dat van voorbijgaande aard.
4. Maandenlang verblijf in het buitenland voor de broodwinning.
5. Talentrijke, ijverig studerende (jeugd)leden kunnen snel in kracht groeien.
6. Tussentijds aangetreden nieuwe leden worden 'verwelkomd' met halfjes en nullen. (Wat ook niet aanlokkelijk is bij de ledenwervingen waartoe onze voorzitter opriep.)
7. Hetzelfde geldt voor een trouw lid dat terugkeert van een 'schaaksebatical'.

Daarom bepleit ik dat alleen de eerste vier van de interne competitie vaste spelers zijn van het eerste, omdat je er van uit mag gaan dat de nummer vier beslist wel goed genoeg is voor bord zes.

Voor de resterende twee plaatsen vindt een kwalitatieve afweging plaats. Als een nieuw lid op basis van elo-rating en andere resultaten elders aannemelijk maakt dat hij sterker is dan 'onze' nummer zes van de interne competitie, moet deze versterking van de club ook het eerste team versterken.

Voor kwalitatieve vergelijking van vertrouwde leden kun je gebruik maken van de bondsrating, de tpr in de interne en in de externe competitie. De kracht van nieuwkomers en snel groeiende talenten laat zich minder makkelijk vergelijken. Het liefst zou ik zien dat de drie teamleiders gezamenlijk na de laatste interne ronde zich beraden over samenstelling van de teams.


Zij hebben alle teamresultaten op een rijtje en weten het beste waardoor teamleden ondermaats presteren en of dat een tijdelijk probleem is.

Het is ook het beste dat samenstelling van alle teams in één groep gebeurt, zodat die gelijke aandacht krijgen. Verder moet het trio een optimale 'beginvolgorde' samenstellen.

Noem deze driespan maar een commissie. Dat kan een bron zijn van gemopper en 'toestanden', maar de nadelen van te eenvoudige, blindelings toegepaste regels vind ik groter.

Gerard Bons.