Verslag Ledenvergadering 26-02-2002

seizoen 2001/2002 art. 4
stap terug
1. Notulen.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

2. Financien.
a. Kascommissie: De boekhouding is in goede staat en overzichtelijk.
b. Penningmeester: Er is een gezonde financiele situatie. Er is ongeveer een jaar contributie in reserve.

3. Klompenfeest.
De voorzitter meldt dat een plaats op het klompenfeest nu 140 euro gaat kosten. Andere jaren fl. 100,- dus 45 euro. Dit omdat de organisatie in handen van een evenementenbedrijf is gegeven en verenigingen geen korting meer genieten en gelijk betalen als commerciele deelnemers. Besloten wordt dit jaar af te zien van deelname en de ontwikkelingen rond dit feest af te wachten voor de komende jaren. Kees Kuyk en Rien van Hattum zullen hierover uitleg geven in het Voorster Nieuws.

4. OSBO jeugdteam.
De leden stemmen in met het plan van het bestuur om weer te komen tot een jeugd OSBO team. Wel zal nog worden gekeken of SBO toernooien geen beter alternatief zullen zijn. Het team zal alleen vorm kunnen krijgen als ouders bereid zijn de kinderen te vervoeren. Een aantal leden zijn bereid afwisselend op een zaterdag de kinderen te begeleiden (Gerard Bons, Dik Stevens Roel Berends en Rien van Hattum).

5. 10e RABO jeugdtoernooi.
Naast de toernooi commissie melden zich Kees Kuyk, Dick de Waard, Eddy Sander en Gerard Hazelaar.

6. Toernooi voor thuis- en clubschakers.
a. Begrenzing in sterkte tot b.v. rating 1.700.
b. Sponsors zoeken voor dit toernooi. Waarbij als tegenprestatie aan het personeel een schaakkennismakingavond wordt aangeboden.

7. Samenstelling van de wedstrijdteams.
De commissie van wijze mannen had verschillende voorstellen en heeft een discussie hierover gehouden met een aantal leden. Dit heeft geresulteerd in een voorstel, dat kortweg hier op neer kwam: De eerste vier plaatsen in een team staan vast, de overige twee plaatsen wordt op grond van de rating bepaald. Dit om het sterkste team te kunnen opstellen.

Het bestuur heeft dit voorstel aan de leden ontraden. Alhoewel de ledenvergadering te beslissen heeft, vindt het bestuur dat het risico dat mensen zich benadeeld voelen en beschadigd worden te groot. Zij vindt dat de gezelligheid en goede sfeer binnen de vereniging niet in gevaar gebracht mag worden.

Indien zich in de loop van een speelseizoen een speler aanmeldt, die veel sterker is dan de huidige top, dan kan het bestuur zijn verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat deze speler in het eerste team kan gaan meespelen.

Evenzeer, als door omstandigheden een eerste teamspeler niet in staat is gebleken om voldoende wedstrijden in de interne competitie te spelen, zal het bestuur in deze uitzonderlijke omstandigheden een oplossing zoeken, passend binnen de sfeer van de vereniging. Zij verwacht hierin geen problemen. De leden gaven hierin hun steun aan het bestuur en aldus is besloten.

8. Rondvraag.
a. Iedere veertien dagen, liefst iedere week een artikel in het Voorster Nieuws. Joop Groenenberg neemt het op zich om dit te coordineren.
b. Wim Stegeman wordt gemist!!
c. Eerste dinsdag in januari wordt geschaakt om de Jan Dijkhuis bokaal.
d. Gerard Bons wil graag meer snelschaak wedstrijden in het seizoen. De wedstrijdleider zal kijken wat mogelijk is.

het bestuur.