TWELLO. - Juni 2003. De Twellose Schaakclub geeft al 25 jaar schaaklessen voor de jeugd. De laatste jaren worden deze gegeven op 4 niveaus: "Stappen" genaamd. Heb je bijvoorbeeld een jaar geschaakt en slaag je voor je examen, dan krijg je het diploma "Eerste Stap". Zo kun je na ieder jaar weer een stap hoger bereiken. Alleen Stap 4 (een moeilijke) vraagt twee jaar schaakstudie. Na het behalen van deze Stap kun je gaan schaken bij de senioren. Vele Vierde Stappers hebben enkele jaren geleden meegespeeld in een verkort speeltempo van twee maal een uur.

De Twellose Schaakclub prijst zich gelukkig, dat vier van haar leden zich met de jeugdopleiding hebben willen bezig houden, te weten de heren Van Hattum, Rusch, Bons en Hazelaar. De schaaklessen vonden plaats in de scholen AOC-Oost op donderdagmiddag (Stap 1 t/m 3) en De Kleine Wereld op vrijdagmiddag (Stap 4). De T.S.C. dankt de opleiders voor hun enthousiasme en de scholen voor hun medewerking. Namens de K.N.S.B. trad als examinator op de heer D. Wijnbergen uit Deventer.

Geslaagden allemaal gefeliciteerd namens de Jeugdafdeling.
Jullie namen staan een jaar lang vermeld op de Jeugdpagina onder Geslaagden.

Voor een nieuwe start of een vervolgopleiding lees dan ons bericht van september aanstaande.

P.H. Rusch

stap terug
terug