Aanwezig: B. Klomp, E. Sander, T. Klarenbeek, P. Rusch, R. Berends, R. van Hattum, J. Groenenberg, H. Casteel, R. van Swam, F. Frijlink, K. Kuijk, G. Hazelaar, Jan Bron., D. Stevens, D. de Waard, H.Onijs, S. Novkovic, G. Bons, J. de Boer, M. Potters, A. Benko, T. Efde.
Afwezig met kennisgeving: J. Barendregt, J. Soeteman, H. Vormer.

1. Opening
Voorzitter Rien van Hattum opent om 20.20 uur de vergadering.

2. Mededelingen
De penningmeester en de voorzitter waren vorig jaar aftredend, maar dit is door het bestuur over het hoofd gezien. De vergadering heeft geen bezwaar tegen een verlenging van hun termijn.
De voorzitter reikt de kampioensbeker van afgelopen seizoen uit aan Henk Casteel en de Tavernebeker aan Eddie Sander.

3. Ingekomen stukken
Er zijn uitnodigingen binnengekomen van diverse toernooien: o.a. Velp, Eerbeek en Windesheim. In Eerbeek wordt op twee donderdagen een teamtoernooi gespeeld (15 en 29 april). Gerard Hazelaar, Rien van Hattum, Piet Rusch, Eddie Sander en Bert Klomp willen wel deelnemen. Er zijn echter 6 spelers nodig.

4. Financieel jaarverslag
De penningmeester licht de jaarcijfers toe. 2003 wordt afgesloten met een negatief saldo van EUR 100,=. Er is een reserve van EUR 2500,=. Joop Groenenberg stelt namens de kascommissie voor om de penningmeester te dechargeren. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. Op een vraag van Gerard Hazelaar antwoordt de penningmeester dat het Peter Verburgtoernooi netto EUR 34,14 heeft opgeleverd. Voor dit toernooi is er nu een reserve van ca. EUR 300,=

5. Jeugdopleiders
Voor stap 5 missen we nog steeds enkele opleiders. Kan dat verdeeld worden over meerdere personen. Tiedo wil wel meedraaien. Teveel wisselende begeleiders is echter ook weer niet verstandig. Tiedo biedt zich vervolgens aan en Rien wil wel als stand-in fungeren. Ook Ruud wil in noodgevallen wel bijspringen. Hij zal enkele avonden met Tiedo meedraaien.

6. Jeugdtoernooi
Piet geeft kort de stand van zaken weer. De organisatie is verder rond.

7. Ledenwerving
Het aantal leden is iets teruggelopen. Het is niet eenvoudig om nieuwe leden te werven. De vergadering is redelijk tevreden over het aantal leden. Elke poging is echter de moeite waard. Regelmatig publiceren in Voorster Nieuws en de Stentor zou moeten helpen. Henk Casteel wil periodiek wel stukjes schrijven. Dit wordt in dank aangenomen.

8. Klompenweek
We kunnen ons weer aanmelden. Besloten wordt om wel deel te nemen.

9. Jubileum
Volgend jaar bestaat de Twellose SchaakClub 70 jaar. Het bestuur stelt voor om bij het 75-jarig bestaan een groot feest te geven. Volgend jaar willen we echter niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er worden allerlei suggesties gedaan. Uiteindelijk wordt een feestcommissie samengesteld bestaande uit: Joop Groenenberg en Gerard Hazelaar. IdeeŽn kunnen tot augustus aangeleverd worden.

10. Rondvraag
Piet ziet graag een vooraankondiging van de activiteiten in de Klompenweek verschijnen. Joop Groenenberg zal in ieder geval voor een fraai spandoek zorgen.
Eddie deelt mee dat er in juni in Deventer en nachttoernooi georganiseerd wordt voor viertallen op rating.

11. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.07 uur de vergadering

D. Stevens.

stap terug
terug