uit Voorster Nieuws d.d. 5 mei 2004
Wisselende resultaten voor de T.S.C.