Aanwezig: A. Westendorp, B. Klomp, T. Klarenbeek, P. Rusch, R. van Hattum, J. Groenenberg, J. Barendregt, H. Casteel, F. Frijlink, K. Kuijk, G. Hazelaar, J. de Boer, D. Stevens, H. Onijs.
Afwezig met kennisgeving: G. Bons, R. van Swam, R. Berends en E. Sander.

1. Opening
De voorzitter R. van Hattum opent de vergadering om 20.15 uur.

2. Teamsamenstelling externe competitie
Deze wordt bekend gemaakt:
team 1: J. Barendregt, H. Casteel, J. Groenenberg, G. Bons, J. de Boer, P. Rusch
team 2: E. Sander, B. Klomp, A. Westendorp, J. Bron, K. Kuijk, R. van Hattum
team 3: R. Berends, M. Potters, G. Hazelaar, T. Klarenbeek, F. Frijlink, H. Vormer, D. Stevens

3. Klompenfeest
Ook dit jaar zullen we weer een stand bemannen:
vrijdagmiddag: H. Onijs, G, Hazelaar, J. Groenenberg, T. Klarenbeek
vrijdagavond: H. Casteel, G. Bons, D. Stevens
zaterdagmiddag: B. Klomp, G. Hazelaar, R. van Hattum, J. Barendregt
zaterdagavond: B. Klomp, R. van Hattum, D. Stevens
zondagmiddag: P. Rusch, T. Klarenbeek, D. Stevens, R. van Hattum

4. Jubileumfeest
De feestcommissie, bestaande uit G. Hazelaar en J. Groenenberg, hebben al wel wat gebrainstormd, maar nog geen concrete plannen gemaakt. Omdat de club op 12 december 1935 is opgericht, zal het feest omstreeks deze datum in 2005 gehouden worden.
Verder wordt besloten het inschrijfgeld voor het Peter Verburgtoernooi te verhogen om zo geld te reserveren voor het 75-jarig jubileum in 2010.

5. Peter Verburgtoernooi
Zie ook punt 4.
In samenwerking met de uitbater van Dorpszicht Terwolde zal meer bekendheid aan dit toernooi gegeven worden.
Verder wordt na een levendige discussie besloten te gaan werken met 4 groepen, te weten:
groep 1 rating minder dan 1400 + huisschakers
groep 2 rating 1400 - 1600
groep 3 rating 1600 - 1800
groep 4 rating 1800 en meer
De laatste groep zal alleen doorgang vinden bij voldoende deelname. Verder wordt het prijzengeld teruggebracht naar het oude niveau.

6. Jeugdopleiding
Stap 1 en 2 zullen als vanouds hun lessen in het AOC-oost krijgen onder leiding van P. Rusch en R. van Hattum. Dit keer op dinsdagmiddag van 15.45 uur tot 16.45 uur. Start 21 september.
Stap 3 t/m 6 wordt opnieuw op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur gehouden in restaurant Taverne. De leerlingen zullen d.m.v. zelfwerkzaamheid de stappen door moeten werken. Begeleiding geschiedt door de aanwezige seniorleden.
Voor deze begeleiding zijn in ieder geval beschikbaar:
T. Klarenbeek (stap 6), G. Bons(?), J. Barendregt (incidenteel), B. Klomp, R. van Hattum, D. Stevens

7. Ingekomen stukken
Folder schaakacademie van de KNSB: Er is een info-avond op 1 oktober van 19.30 - 22.00 uur in Apeldoorn. P.Rusch en R. van Hattum zullen deze bezoeken.

Op 13 september vindt het Lichtweektoernooi in Voorst weer plaats. Aanvang: 19.30 uur.
T. Klarenbeek, B. Klomp, G. Hazelaar, R. van Hattum melden zich aan. Dick is reserve. Mogelijk zullen ook E. Sander en J. Bron deelnemen.

8. Rondvraag
J. Groenenberg vraagt of er nog wel voldoende belangstelling is voor het zomeravondschaken. Dit wordt bevestigd. Dit jaar hebben 23 verschillende schakers met groot enthousiasme aan het toernooi deelgenomen.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.

Dick Stevens

stap terug
terug