uit Voorster Nieuws d.d. 15 juni 2005
Een geslaagd seizoen