Aanwezig: A. Westendorp, B. Klomp, P. Rusch, R. van Hattum, H. Casteel, F. Frijlink, K. Kuijk, G. Hazelaar, J. de Boer., D. Stevens, M. Beekhuis, E. Sander, R. Berends, R. van Swam.
Afwezig met kennisgeving: G. Bons en T. Klarenbeek.

1. Opening
De voorzitter R. van Hattum opent de vergadering om 20.05 uur.

2. Ingekomen stukken
Een brief van P. Rusch, waarin hij aangeeft dat hij om gezondheidsredenen moeite heeft met het rookbeleid van de club.
Het bestuur heeft daarom besloten om de speelzaal rookvrij te houden. Als consessie aan de rokers is tevens besloten, dat in de tijdnoodfase de klok eventueel korte tijd stilgezet kan worden om even van een rokertje gebruik te maken.
Piet is erg blij met deze ontwikkeling. De aanwezigen ondersteunen het bestuursbesluit, mede omdat het ook aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen op het rookbeleid.
Ook op de Klompenweek zal ruchtbaarheid worden gegeven van dit besluit. Mogelijk levert het nieuwe leden op.

3. Teamsamenstelling externe competitie
Deze wordt bekend gemaakt:
team 1: R. Renders, J. Barendregt, H. Casteel, J. Groenenberg, G. Bons, E. Sander, J. Bron, K. Kuijk
team 2: J. de Boer, B. Klomp, A. Westendorp, P. Rusch, R. van Hattum, R. Berends
team 3: M. Potters, T. Klarenbeek, F. Frijlink, , D. Stevens, S. Novkovic , R. van Swam, H. Vormer

4. Jeugdopleiding
Stap 1 en 2 zullen als vanouds hun lessen in het AOC-oost krijgen onder leiding van P. Rusch en R. van Hattum. Dit keer op dinsdagmiddag van 15.45 uur tot 16.45 uur. Start 13 september.
Aangezien R. van Hattum van half september tot en met half november afwezig is, levert dit een probleem op. P. Rusch zal proberen om beide groepen gelijktijdig les te geven.
Stap 3 t/m 6 wordt opnieuw op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur gehouden in restaurant Taverne. De leerlingen zullen d.m.v. zelfwerkzaamheid de stappen door moeten werken. Begeleiding geschiedt door de aanwezige seniorleden.
Voor deze begeleiding zijn in ieder geval beschikbaar: T. Klarenbeek (stap 6), G. Bons(stap 4), D. Stevens (vervolg stap 4), R. van Swam (stap 3)

5. Klompenweek
Ook dit jaar zullen we weer een stand bemannen: vrijdagmiddag: G, Hazelaar, P. Rusch, R. van Hattum vrijdagavond: P. Rusch, R. van Hattum, D. Stevens zaterdagmiddag: G. Hazelaar, R. van Hattum, G. Bons, D. Stevens zaterdagavond: R. vaqn Swam, R. van Hattum, D. Stevens zondagmiddag: P. Rusch, B. Klomp, H. Casteel, D. Stevens, R. van Hattum

6. Rondvraag
K. Kuijk: is het niet mogelijk op de klompenweek een jeugdtoernooi te organiseren?
Dit wordt niet haalbaar geacht.
K. Kuijk: Kan de tweede competitiehelft niet gestart worden met de eindrating van de eerste helft?
Er wordt duidelijk gemaakt dat deze rating van zeer beperkte invloed is op de wekelijkse wedstrijdindeling.
G. Hazelaar: Wil graag tijdens de Klompenweek een folder verspreiden over de club, het Peter Verburtoernooi en het rookvrij zijn van de club. Hij zal deze folders zelf verzorgen.
P. Rusch: Dankt H. Casteel voor het artikel over de club in de krant van de Klompenweek. Ook K. Kuijk heeft toegezegd dit jaar weer aandacht aan onze PR te schenken.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur.

D. Stevens

stap terug
terug