Rapidschaak
7 partijen van 25 minuten p.p.p.p.

Er wordt ingedeeld naar sterkte
Groep 1: Elo rating 1600 tot 1900 (limiet)
Groep 2: 1400 tot 1600
Groep 3: ...... tot 1400
Voor huis- en jeugdschakers geldt een rating van 1200

Prijzen
Groep 1: 1e prijs € 100,- 2e prijs € 75,- 3e prijs € 50,-
Groep 2: 1e prijs € 75,- 2e prijs € 50,- 3e prijs € 30,-
Groep 3: 1e prijs € 50,- 2e prijs € 25,- 3e prijs € 15,-

Inschrijving
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-. Dit is inclusief lunch.
Inschrijving dient te geschieden vóór 17 november a.s. door overmaking van € 10,- op Postbankrekening 3766704 t.n.v. Twellose Schaakclub onder vermelding van uw ratingsterkte.

Inschrijving ná 17 november is uitsluitend telefonisch mogelijk (0570 618554)
of per e-mail bij Rien van Hattum.
De betaling dient dan te worden voldaan om 9.30 uur aan de zaal en bedraagt € 12,50.

stap terug
terug