Beste Henk Casteel,

Met grote verbazing heb ik je artikel op de website van TSC gelezen. Ik ben behoorlijk ontstemd dat je me woorden in me mond legt die ik niet heb gebruikt. Noch in mijn email aan Rien van Hattum, noch in mijn schrijven op het protest van TSC heb ik het woord vreemd, of een synoniem, gebruikt. Wij hebben elkaar helemaal niet gesproken. Nog duidelijker: ik vind het een regel die volkomen terecht in het reglement staat.

Maar dit is niet alles wat er staat. Er staat ook dat de thuisclub altijd in het voordeel is. Hiermee zeg je dus dat de wedstrijdleider, in dit geval Gerrit Ruegebrink, nooit objectief is. In mijn brief heb ik, zover ik daar in Malden goed over kan oordelen, al geschreven dat de wedstrijdleider uitstekend heeft gehandeld. Wat je schrijft zegt niets over het functioneren van Gerrit Ruegebrink. Het zegt meer hoe jij aankijkt tegen wedstrijdleiders van een thuisspelende club. Begrijp ik goed dat de wedstrijdleiders van TSC als het TSC goed uitkomt niet objectief handelen? In het OSBOjaarboekje (blz 9) staat wat de OSBO van een wedstrijdleider verwacht. Zet die clubpet af!

Ik verwacht dat het artikel op de website aangepast wordt (dat op zijn minst de woorden die me in de mond worden gelegd verdwijnen) of dat mijn reactie wordt geplaatst.

Met vriendelijke groet

Huub Blom

stap terug
terug