Beste Huub Blom,

Om niet te impulsief te reageren op jouw reactie, heb ik bewust een paar dagen gewacht. Jouw reactie vind ik erg teleurstellend, want je geeft een verkeerde uitleg aan de intentie van mijn verhaal. Het enige wat ik heb willen aangeven in mijn artikel is het onredelijke van deze regeling. Vandaar mijn opmerking over "een partijdige wedstrijdleider" en de vergelijking met "het voetballen" aan het eind van mijn artikel.

Inderdaad, we hebben elkaar nog nooit gesproken. Als ik iemand partijdig vind, dan zeg ik hem dat persoonlijk en niet via de Bond. Ik beschuldig de heer Ruegebrink zeker niet van partijdigheid (hij hanteerde immers de regels en tijdnood van zijn team deed zich niet voor), maar partijdigheid komt in alle sporten voor, dus ook in de schaaksport, ook al zet je 100x op pagina 9 van het OSBO-jaarboekje: "Zet uw clubpet af en treed strikt neutraal en objectief op".

Mijn visie is, dat het reglement moet proberen te voorzien in het voorkómen van partijdigheid en het beïnvloeden van de uitslag door de arbiter. Dat kan door deze regel aan te passen. Daarom heb ik een c.c.-tje naar jou gemaild, in de hoop dat het in een bondsvergadering ter discussie zou komen.

Het artikel heb ik op persoonlijke titel geschreven, ik vind dan ook jouw conclusie over een partijdige wedstrijdleider van de TSC niet terecht. Gelukkig komen incidenten in de schaaksport weinig voor (ik heb ze dan ook niet eerder meegemaakt in de 6,5 jaar dat ik weer schaak), maar ik vind dat een reglement het thuisvoordeel moet uitsluiten, als dat mogelijk is.
In de meeste sporten beëindigt de scheidsrechter de wedstrijd als het tijd is, maar dit heeft nimmer invloed op de uitslag. Daarom vind ik het vreemd, dat in de schaaksport een arbiter een punt kan scoren.

Vooraf heb ik je emails aan mijn voorzitter niet gezien, wel heb ik contact met hem hierover gehad. Inmiddels heb ik deze opgevraagd en ontvangen. Je hebt inderdaad het woord "vreemd", of een synoniem ervan, niet gebruikt. Dit is dus een miscommunicatie geweest tussen mijn voorzitter en mij.
Hiervoor bied ik je mijn excuses aan.

Ik vertrouw er op, dat ik op deze wijze mijn artikel wat beter heb toegelicht. Want bij misverstanden zijn jij, ik en de schaaksport in het bijzonder niet gebaat.

mvg

Henk Casteel

stap terug
terug