Op 13 maart jl. werd de match Ons Genoegen 2 - Twello 3 gespeeld. Een van de partijen werd door Ons Genoegen remise geclaimd, waarmee Twello het niets eens was. De wedstrijd ging hierdoor met 3,5-2,5 verloren. Het wedstrijdformulier werd onder protest getekend en er werd protest aangetekend bij de Bond. Hieronder volgt het resultaat van dit protest.

Aan DSV Ons Genoegen

Aan de Twellose SC

betreffende: protest Twello 3 tegen beslissing arbiter

Malden, 2 april 2006

Beste schaakverenigingen,

Op maandag 13 maart 2006 is de wedstrijd Ons Genoegen 2 - Twello 3 gespeeld. De wedstrijd eindigde in 3,5 - 2,5. Twello 3 heeft protest aangetekend tegen de beslissing van arbiter H. Loman om de partij tussen F. Frijlink (wit) en G. Vrieze (zwart) remise te verklaren.

Als competitieleider heb ik informatie ingewonnen en van beide verenigingen (K. Kuijk, Twello en J. Verhoeven, Ons Genoegen) schriftelijke informatie gekregen. Bovendien heb ik telefonisch contact gehad met de arbiter H. Loman.

Helaas is de verstrekte informatie niet identiek. Er is bij mij nog steeds onduidelijkheid op grond waarvan er remise is geclaimd. Gebeurde dit op grond van artikel 10.2 (geen winstpoging ondernemen) of artikel 9.6 of artikel 5.2? Uiteindelijk heeft dit geen invloed gehad op mijn beslissing.

Uit de verkregen informatie concludeer ik dat er in de slotfase van de bovengenoemde partij veel is misgegaan.
- Niet de heer Vrieze, maar een buitenstaander, de heer Verhoeven heeft remise geclaimd.
- Onduidelijk is op grond van welk artikel er is geclaimd.
- De klok is niet stil gezet.
- Er gediscussieerd is over de partij, terwijl deze nog gaande was.

Omdat niet de heer Vrieze heeft geclaimd en ook niet de klok heeft stilgezet, is hij door de vlag gegaan. Op grond hiervan verklaar ik de partij voor hem verloren. Aangezien de tegenpartij nog matpotentieel had, is de partij gewonnen voor hem.
De uitslag van de partij F. Frijlink - G. Vrieze is 1-0 en de wedstrijd van Ons Genoegen 2 - Twello 3 is daarmee in 3-3 geëindigd.

Tot slot geef ik aan dat na een remiseclaim op grond van artikel 10.2 er wel zetten op het bord gedaan moeten worden. In de partij is er na de claim geen enkele zet meer gedaan. Zwart heeft dus niet kunnen aantonen dat er geen vorderingen door de witspeler gemaakt worden.
Om te weten of een Koning + Toren tegen Koning + Paard te winnen is, heb ik een eindspelboek van Euwe geraadpleegd. Hij schrijft daarin dat Koning + Toren tegen Koning + Loper remise te houden is. Maar met een paard nemen de winstkansen voor de toren toe. Het paard kan namelijk gepend of ingesloten worden (bijvoorbeeld paard op b1 en toren op d3).

Mijn beslissing heb ik getoetst bij Internationaal Arbiter Barth Plomp.

Met vriendelijke groet,

Huub Blom,
competitieleider OSBO

stap terug
terug