Iedereen wordt verzocht tijdig
de contributie te regelen.


Machtiging tekenen!