Aanwezig: A. Westendorp, B. Klomp, P. Rusch, R. van Hattum, H. Casteel, K. Kuijk, G. Hazelaar, J. de Boer., D. Stevens, M. Beekhuis, E. Sander, R. Berends, R. van Swam, J. Barendregt, M. Potters, T. Klarenbeek, J. Groenenberg, J. Bron en H. Onijs.

1. Opening
De voorzitter R. van Hattum opent de vergadering om 20.07 uur.

2. Klompenweek
Ook dit jaar zullen we weer een stand bemannen:
vrijdagmiddag: G, Hazelaar, T. Klarenbeek, R. van Hattum.
vrijdagavond: G. Hazelaar, R. van Hattum, D. Stevens.
zaterdagmiddag: B. Klomp, J. Barendregt, R. van Hattum, D.Stevens.
zaterdagavond: R. van Swam, R. Berends, P. Rusch.
zondagmiddag: P. Rusch, H. Casteel, D. Stevens, R. van Hattum.

3. Jeugdopleiding
Stap 1 en 2 zullen als vanouds hun lessen in het AOC-oost krijgen onder leiding van P. Rusch en R. van Hattum. Dit keer op dinsdagmiddag van 15.45 uur tot 16.45 uur. Start 19 september. Aangezien stap 3 slechts 1 cursist kent, zal deze meedraaien bij stap o.l.v. R. van Hattum.
Stap 4 t/m 6 wordt opnieuw op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur gehouden in restaurant Taverne. Begeleiding geschiedt door de aanwezige seniorleden.
Voor deze begeleiding zijn in ieder geval beschikbaar:
G. Bons (stap 4), R. de Roos (stap 6).
Voor stap 5 is op voorhand nog geen begeleider, P. Rusch zal de jongens eerst benaderen om te vragen of ze nog doorgaan met stap 5.

4. Teamsamenstelling externe competitie
Deze wordt bekend gemaakt:
team 1: R. Renders, J. Barendregt, H. Casteel, G. Bons, E. Sander, K. Kuijk.
team 2: S. Novkovic, J. Bron, M. Potters, B. Klomp, J. Groenenberg, J. de Boer.
team 3: A. Westendorp, R. Berends, R. van Hattum, T. Klarenbeek, F. Frijlink, , P. Rusch.
Reserves: G. Hazelaar, H. Onijs, J. Spijkerbosch, R. van Swam, H. Vormer, D. Stevens.

5. Penningmeester
De penningmeester heeft voor alle leden op schrift gesteld hoe het met de contributiebetalingen staat. Hij verzoekt allen de achterstallige contributie voor 1 oktober te voldoen en vanaf die datum per kwartaal te betalen.
Eventueel kan men een acceptgiro per half jaar ontvangen.

6. Rondvraag
H. Onijs: Vraagt of er nog nieuwe OSBO-ontwikkelingen zijn.
De voorzitter antwoordt hierop dat het enige nieuws, dat hij kan meedelen, is dat wij komend seizoen voor 3 poules de eindrondes zullen organiseren.
Verder staan de nieuwe competitie-indeling op het internet.

En op de tweede vraag van Henk antwoordt de voorzitter, dat Hans de Vos uit Eefde de zomeravondcompetitie heeft gewonnen. Bovendien heeft dit de club nog 123 euro opgeleverd.

H. Casteel: Wil naast de TPR ook de ELO-rating van de leden gaan bijhouden en deze rating laten gelden voor de interne competitie. Hiermee wordt ingestemd.

P. Rusch: Vraagt of de sponsoring voor het jeugdtoernooi al geregeld is.
De voorzitter deelt mee dat hij binnenkort contact opneemt met de RABO-bank om te kijken of we een nieuw sposorcontract kunnen krijgen.

D. Stevens: complimenteert H. Casteel voor het voortreffelijke stuk over de club in de Klompenweekkrant.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.44 uur.


Dick Stevens.

stap terug
terug