Aanwezig: P. Rusch, H. Casteel, K. Kuijk, G. Hazelaar, J. de Boer, D. Stevens, R. van Swam, M. Potters, T. Klarenbeek, W. de Vries, J. Busch en H. Onijs.
Afwezig met kennisgeving: A. Westendorp, B. Klomp, R. van Hattum, B. Hoogstraten, C. Buijvoets, J. Spijkerbosch en G. Bons.

1. Opening
De vice-voorzitter D. Stevens opent de vergadering om 20.12 uur.

2. Klompenweek
De stand zal dit jaar in ieder geval bemand worden door:
vrijdagmiddag: G, Hazelaar, P. Rusch, J. Busch
vrijdagavond: G. Hazelaar, P. Rusch, D. Stevens
zaterdagmiddag: B. Klomp,M. Potters, R. van Swam, D.Stevens
zaterdagavond: R. van Swam, G. Hazelaar, D. Stevens
zondagmiddag: P. Rusch, H. Casteel, R. van Swam

H. Casteel heeft weer een artikel voor Voorster Nieuws verzorgd.

3. Jeugdopleiding
De deelnemers aan de stappen 1 en 3 zullen als vanouds hun lessen in het AOC-oost krijgen onder leiding van R. van Hattum resp. P. Rusch. Dit zal op dinsdagmiddag van 15.45 uur tot 16.45 uur geschieden. Start in overleg. Aangezien stap 4 slechts 1 cursist kent, zal deze meedraaien bij stap 1 o.l.v. R. van Hattum. Voor de stappen 5 en 6 hebben we voor zover bekend geen deelnemers.
Op de Klompenweek zal een lijst neergelegd worden, waarop belangstellenden kunnen aangeven deel te willen nemen aan de lessen uit een van de stappen. Dick Stevens zal daarna contact opnemen over aanvang van de lessen.

4. Teamsamenstelling externe competitie
Deze wordt bekend gemaakt:
team 1: J. Barendregt, W. de Vries, G. Bons, J. de Boer, E. Sander, K. Kuijk
team 2: H. Casteel, P. Rusch, J. Groenenberg, A. Westendorp, B. Klomp, R. van Hattum
team 3: M. Potters, J. Bron (J. Busch), G. Hazelaar, R. Berends, T. Klarenbeek, F. Frijlink

Reserves: H. Onijs, R. van Swam, D. Stevens, S. Novkovic
Teamleiders zijn: K. Kuijk, R. van Hattum en T. Klarenbeek.

5. Penningmeester
De penningmeester deelt mee dat het Zomeravondschaak 125,55 euro heeft opgebracht.
E. Sander werd winnaar van deze competitie.

6. Rondvraag
P. Rusch: Vraagt of er op de Klompenweek nog een schaakopgave komt.
We zullen kijken of de maandopgave op A4 of A3 geprint kan worden.

J. Busch: Krijgt spam binnen als hij onze website bezoekt.
Dit blijkt bij meer mensen voor te komen, maar een algemene oplossing is niet te geven.

G. Hazelaar: Wil graag weten hoe de leden denken over een aanpassing van de ratinglimiet op het Peter Verburgtoernooi.
De leden hebben er geen moeite mee dat deze omhoog gaat en vinden dat de grenzen uiteindelijk aan het eind van de inschrijftermijn vastgesteld worden om een zo handzaam mogelijke indeling in 3 groepen te maken.
Verder vindt men dat het prijzengeld niet aangepast hoeft te worden.

7. Sluiting
De vice-voorzitter sluit de vergadering om 20.54 uur.

Dick Stevens

stap terug
terug