Aanwezig: B. Klomp, C. Hilbrink, D. de Waard, A. Jansen, H. Casteel, K. Kuijk, G. Hazelaar, J. de Boer, D. Stevens, W. de Vries en H. Onijs.
Afwezig met kennisgeving: A. Westendorp, R. van Hattum, E. Sander, R. van Swam, J. Barendregt, P. Rusch en G. Bons.

1. Opening
De vice-voorzitter Dick Stevens opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Klompenfeest
Piet Rusch heeft een lijst met bezetting voor de stand op vrijdag, zaterdag en zondag. Omdat Piet en de lijst niet aanwezig zijn op de vergadering is de indeling niet precies bekend. Op vrijdagmiddag bemannen Piet Rusch en Gerard Hazelaar de stand.
Henk Casteel en Dick Stevens (onder voorbehoud) geven zich op voor de vrijdagavond. Bert Klomp speelt simultaan op de vrijdag van 20 tot 21 uur.
Zaterdagmiddag is Dick Stevens (onder voorbehoud) aanwezig en wordt van 15 tot 16 uur een jeugdsimultaan gegeven.
Zaterdagavond geeft Wobbe de Vries een simultaan van 20 tot 21 uur.
Zondagmiddag staat Bert Klomp in de stand.

Bert Klomp heeft de folder klaar en Kees Kuijk zal voor een goede voorraad zorgen. Henk Casteel heeft vier schaakopgaven gemaakt waarvan Kees Kuijk 50 kopiën per opgave maakt. De schaakopgaven zijn door Henk Casteel vergroot tot A2-formaat en gelamineerd. Deze zullen in de stand worden opgehangen. Dick Stevens verzorgt een bus voor de oplossingen.

3. Jeugdopleiding
Beide heren die de jeugdopleiding verzorgen zijn niet aanwezig. Dick Stevens heeft geen jeugdinformatie doorgekregen. Wel is bekend dat de eerste bijeenkomst is op 9 september om 19.00 uur.

4. Teamsamenstelling externe competitie
Omdat Rien van Hattum niet aanwezig is wordt een vermoedelijke teamindeling bekend gemaakt:
team 1: W. de Vries, J. Barendregt, H. Casteel, B. Klomp, J. Groenenberg en G. Bons.
team 2: E. Sander, S. Novkovic, J. de Boer, P. Rusch, B. Hoogstraten en C. Hilbrink.
team 3: A. Westendorp, F. Frijlink, G. Hazelaar, R. van Hattum, Kees Kuijk en R. van Swam.
Reserves: H. Onijs, T. Klarenbeek, D. Stevens en R. Rouwhorst.

5. Penningmeester
De penningmeester deelt mee dat het Zomeravondschaak € 104,25 heeft opgebracht.
Dit is iets minder dan vorig jaar, maar de deelname was ook minder.
Gerard Hazelaar stelt voor volgend jaar een week eerder te beginnen. Dick Stevens zal bekijken of de jaarplanning dit toelaat.

De contributie blijft dit jaar onveranderd. € 81 voor senioren, € 40 voor de jeugd.

Het Peter Verburgtoernooi zal worden gehouden op zondag 23 november 2008. Het inschrijfgeld voor senioren gaat omhoog van € 10 naar € 12. Voor de jeugd t/m 18 jaar blijft dit ongewijzigd € 10.

6. Uitreiking bekers
De wisselbekers van de interne competitie en Tavernebeker werden door vice-voorzitter Dick Stevens uitgereikt aan Wobbe de Vries, die afgelopen seizoen clubkampioen werd en het rapidtoernooi won.
De wisselbeker van de Jan Dijkhuis Bokaal werd gewonnen door Jos Barendregt, maar kon door zijn afwezigheid niet worden uitgereikt.

7. Rondvraag
Kees Kuijk deelt mee dat hij een uitnodiging heeft ontvangen voor de Voorster Lichtweek voor 4-tallen van de Voorster SC op 15 september a.s. Wobbe de Vries, Gerard Hazelaar en Kees Kuijk geven zich hiervoor op. Kees zal ook nog andere mensen vragen en regelt de inschrijving.

Gerard Hazelaar vraagt of het artikel in de Voorster Klompenkrant is toegespitst op de schaakaktiviteiten tijdens het Klompenfeest. Dit is niet het geval. Kees zal een artikel schrijven voor Voorster Nieuws van 3 september waarin de aktiviteiten wel vermeld worden.

8. Sluiting
Vice-voorzitter Dick Stevens dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.


Henk Casteel

stap terug
terug