Aanwezig: P. Rusch, H. Casteel, K. Kuijk, G. Hazelaar, J. de Boer, D. Stevens, W. de Vries, J. Groenenberg, R. Rouwhorst, C. Buijvoets, J. Barendregt, G. Bons, F. Frijlink, R. van Hattum en M. Zimmerman.

1. Opening
De voorzitter R. van Hattum opent de vergadering om 20.04 uur.

2. Ingekomen stukken
Een uitnodiging voor het Lichtweektoernooi in Voorst op maandag 14 september.

3. Bekeruitreiking
De beker van het interne kampioenschap wordt overhandigd aan G. Bons en die van de Dijkhuisbokaal aan J. Barendregt, terwijl B. Klomp helaas niet aanwezig is om de Tavernebeker in ontvangst te nemen.

4. Teamsamenstelling externe competitie 2009/2010
Deze wordt bekend gemaakt:
team 1: G. Bons, J. Barendregt, W. de Vries, E. Sander, H. Casteel en J. de Boer.
team 2: S. Novkovic, B. Klomp, J. Bron, J. Groenenberg, R. van Hattum en P. Rusch.
team 3: G. Hazelaar, F. Frijlink, K. Kuijk, C. Hilbrink, T. Klarenbeek en R. Rouwhorst.

Reserves: R. van Swam, D. Stevens, (H. Onijs)
Teamleiders zijn: W. de Vries, J. Bron en K. Kuijk
Wedstrijdleiders: K. Kuijk en D. Stevens

5. Peter Verburgtoernooi
Dit toernooi zal op dezelfde wijze als het afgelopen jaar georganiseerd worden.

6. Klompenfeest
Hieraan zullen wij niet meer deelnemen, het levert niets meer op en kost heel veel tijd.

7. Jeugdopleiding
We hebben nog 3 jeugdleden: 1 voor de 5e stap, 1 voor de 4e en 1 voor de 3e. Zij zullen begeleid worden door: R. van Hattum, G. Bons en P. Rusch. Eventuele nieuwkomers worden 8 september om 19.00 uur verwacht.

8. Rondvraag
P. Rusch: Gaan we door met het RABOjeugdschaaktoernooi?
Ja, we moeten echter nog subsidie aanvragen.

J. Barendregt: Zou graag zien dat er in het tweede deel van het jaar rekening gehouden wordt met de kleur uit de eerste ronde.
De wedstrijdleider zegt toe dit zoveel mogelijk te zullen gaan toepassen.

C. Buijvoets: Wil graag op de site de uitslagen van de verschillende ronden op een gemakkelijke manier terug kunnen vinden.
H. Casteel zegt toe hiervoor zorg te dragen.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.39 uur.


Dick Stevens

stap terug
terug