Wieberen is een via het Jiddisch aan het
Bargoens ontleend woord, dat vooral in
het Amsterdams dialect voorkomt maar
ook elders in Nederland regelmatig
wordt gebezigd.
De betekenis is 'weggaan, ophoepelen,
opzouten, oprotten'.