Aanwezig: Kees Kuijk, Gerard Hazelaar, Jan de Boer, Henk Onijs, Dick Stevens, Joop Groenenberg, René Rouwhorst, Carlo Buijvoets, Ruud van Swam, Bert Klomp, Albert Jansen, Eddie Sander, Frits Frijlink en Henk Casteel.
Afwezig met kennisgeving: Rien van Hattum, Coen Hilbrink, Wobbe de Vries, Gerard Bons en Piet Rusch.

1. Opening
Vice-voorzitter Dick Stevens opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2. Opzet jubileumboekje
Fred van Woerkom geeft uitleg over de opzet van het jubileumboekje. Voorgesteld wordt een oplage van 10.000 exemplaren, twintig pagina's per boekje waarvan tien advertenties en tien kopij. De verschijningsdatum is begin december. De verspreiding geschiedt met de huis-aan-huis bladen. De leden dienen adverteerders te werven en de kopij te verzorgen. Deadline is medio oktober. Bij te weinig adverteerders gaat het drukken van een jubileumboekje niet door.

Dick Stevens bedankt Fred van Woerkom voor zijn uitleg en aanwezigheid. De vergadering zal dit voorstel bij agendapunt 8 bespreken.

3. Ingekomen stukken / mededelingen
- Uitnodiging voor het Lichtweektoernooi in Voorst op maandag 13 september. De volgende spelers zullen hieraan deelnemen: Gerard Hazelaar, René Rouwhorst, Kees Kuijk, Bert Klomp en Eddie Sander. René verzorgt de inschrijving, Gerard het inschrijfgeld.
- Uitnodiging voor het Nordhorner Schachfestival op 19 september a.s. Hiervoor lijkt geen interesse.
- Dick Stevens deelt mee dat Gerard Hazelaar stopt als penningmeester m.i.v. het nieuwe kalenderjaar. Kandidaten voor deze funktie kunnen zich aanmelden.

4. Bekeruitreiking
Omdat de winnaars van het afgelopen seizoen niet aanwezig zijn kunnen de bekers niet worden uitgereikt. Jos Barendregt won het interne kampioenschap. De Dijkhuisbokaal en de Tavernebeker werden gewonnen door Wobbe de Vries.

5. Teamsamenstelling externe competitie 2010/2011
We spelen dit seizoen met twee teams in de OSBO-competitie. De indeling van de teams wordt bekend gemaakt:
team 1: Jos Barendregt, Wobbe de Vries, Gerard Bons, Bert Klomp, Henk Casteel, Eddy Sander, Jan de Boer en Joop Groenenberg.
team 2: Kees Kuijk, René Rouwhorst, Gerard Hazelaar, Frits Frijlink, Coen Hilbrink en Piet Rusch.
Reserves: Rien van Hattum, Ruud van Swam, Tiedo Klarenbeek, Stevo Novkovic, Jan Bron, Henk Onijs, Andries Westendorp en Dick Stevens
Teamleiders zijn: Wobbe de Vries en Kees Kuijk
Wedstrijdleiders: Kees Kuijk en Dick Stevens

6. Peter Verburgtoernooi
Het toernooi wordt dit jaar gehouden op zondag 28 november en wordt op dezelfde wijze als het afgelopen jaar georganiseerd. Gerard Hazelaar geeft aan dat dit het laatste jaar is dat hij het organiseert.

7. Jeugdopleiding
Omdat Rien van Hattum en Piet Rusch niet op de vergadering zijn is er geen nieuws over de jeugd. Wel is bekend dat Jeroen van de Burgt doorgaat.

8. Jubileum
Op zaterdag 20 november is er vanaf 14.00 uur een jubileumfeest voor de leden en hun partners bij Pitch en Putt in Bussloo. De banen zijn vrij beschikbaar. Er is vrij drinken en 's avonds is er een buffet. De kosten zijn € 55 per persoon en worden door de club betaald.

Op zaterdag 11 december wordt er een receptie gehouden voor leden en genodigden.

De vergadering heeft zijn bedenkingen over de haalbaarheid van de advertenties in het jubileumboekje. De korte tijdsduur, tijdgebrek en vakanties worden als reden aangevoerd. De meeste leden geven aan slechts één of geen advertentie te kunnen werven. De vergadering besluit van deze opzet van het jubileumboekje af te zien. Dick Stevens zal Fred van Woerkom hiervan op de hoogte brengen.

9. Rondvraag
- Kees Kuijk deelt mede dat hij het jammer vindt dat Gerard Hazelaar gaat stoppen als penningmeester. Gerard deelt mee dat hij stopt vanwege zijn leeftijd en hoopt dat er een nieuwe penningmeester gevonden wordt, zodat niet alles op enkele personen neerkomt.
- Henk Casteel deelt mee dat hij het secretariaat van Rien van Hattum gaat overnemen.

10. Sluiting
Dick Stevens sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng.


Henk Casteel

stap terug
terug