Aanwezig: Kees Kuijk, Jan de Boer, Bert Fransen, Dick Stevens, Carlo Buijvoets, Eddie Sander, Frits Frijlink, Rien van Hattum, Wobbe de Vries, Piet Rusch, Berry Hoogstraten, Jos Barendregt, Henk Onijs en Henk Casteel.
Afwezig met kennisgeving: Gerard Hazelaar, René Rouwhorst, Coen Hilbrink en Gerard Bons.

1. Opening
Voorzitter Rien van Hattum opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2. Ingekomen stukken / mededelingen
- Uitnodiging voor het Lichtweektoernooi voor viertallen in Voorst op maandag 12 september. De volgende spelers willen hieraan deelnemen: Rien van Hattum en Eddie Sander. Kees Kuijk doet eventueel mee als hij tijd vrij kan maken. Er wordt nog een vierde speler gezocht.
- Stevo Novkovic heeft gemeld dat hij psychische problemen heeft en zo goed als zeker niet meer komt schaken.

3. Bekeruitreiking
Naar nu blijkt is Jos Barendregt in 2010 voor de vijfde keer clubkampioen geworden. Hij mag dus de wisselbeker behouden. Rien van Hattum reikt vervolgens de bekers van het seizoen 2010/2011 uit aan: Wobbe de Vries (clubkampioen), Eddie Sander (Taverne Beker) en Jos Barendregt (Dijkhuis bokaal).

4. Teamsamenstelling externe competitie 2011/2012
We spelen dit seizoen met twee teams in de OSBO-competitie. De indeling van de teams wordt bekend gemaakt:
team 1: Jos Barendregt, Wobbe de Vries, Gerard Bons, Bert Klomp, Henk Casteel, Eddie Sander, Jan de Boer (TL) en Rien van Hattum.
team 2: Kees Kuijk (TL), René Rouwhorst, Gerard Hazelaar, Frits Frijlink, Coen Hilbrink en Tiedo Klarenbeek.
Reserves: Joop Groenenberg, Ruud van Swam, Berry Hoogstraten en Bert Fransen.
Teamleiders zijn: Jan de Boer en Kees Kuijk.
Wedstrijdleider: Kees Kuijk.

5. Peter Verburgtoernooi
Het toernooi wordt dit jaar gehouden op zondag 27 november bij Dorpszicht. Rien van Hattum verzorgt de sponsoring en het programmaboekje, Henk Casteel de uitnodigingen en Frits Frijlink de financiën. Overige hulp is welkom.

6. Jeugd
Om de vergrijzing tegen te gaan wordt een ieder verzocht jeugdige leden te werven. Bert Fransen zegt toe enkele kameraden te vragen waarmee hij in het verleden wel eens schaakte.

7. Rondvraag
- Jos Barendregt deelt mee dat hij dit jaar niet aan de interne competitie deelneemt. Wel speelt hij extern mee en in de snelschaak competities.
- Ook Wobbe de Vries zal door werkzaamheden weinig aanwezig kunnen zijn. Ook hij maakt tijd vrij voor de externe competitie.
- Berry Hoogstraten en Bert Fransen zeggen toe zoveel mogelijk te komen als de werkzaamheden dit toelaat.
- Henk Casteel heeft een jaarplanning gemaakt. Hij vraagt de teamleiders deze te controleren. Ook Dick Stevens zal hierop een blik werpen.

8. Sluiting
Rien van Hattum sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng.


Henk Casteel

stap terug
terug