De heer De Feijter speelde regelmatig
simultaan in Twello!