Aanwezig: Kees Kuijk, Jan de Boer, Dick Stevens, Frits Frijlink, Rien van Hattum, Piet Rusch, Gerard Hazelaar, Ruud van Swam, Henk Onijs, René Rouwhorst en Henk Casteel.
Afwezig met kennisgeving: Wobbe de Vries, Berry Hoogstraten, Andries Westendorp, Eddie Sander en Gerard Bons.

1. Opening
Voorzitter Rien van Hattum opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2. Ingekomen stukken / mededelingen
- Bert Fransen heeft zijn lidmaatschap opgezegd vanwege drukke werkzaamheden.
- Frits Frijlink deelt mee dat een aantal leden contributie achterstand heeft. Hij zal deze leden benaderen.
- Rien van Hattum deelt mee dat de speeltijd in de OSBO-competitie wordt veranderd. Vanaf seizoen 2012/2013 wordt 1 uur en 40 minuten plus 10 seconden per zet gespeeld. Dit is programma 23 op onze DGT-klok.
- Rien van Hattum vraagt of er ideeën zijn zodat we gebruik kunnen maken van het Stimuleringsfonds van de OSBO. Die zijn er op dit moment niet, men is bereid hierover na te denken. Er moet dan vóór 1 november een gedetailleerd plan ingeleverd worden. Kees Kuijk merkt op, dat als we nieuwe leden willen aantrekken, dat we ons gezicht in Twello moeten laten zien. Rien van Hattum zegt, dat hij via Stg Twellose Sportverenigingen het schaken promoot.
- We hebben een uitnodiging ontvangen voor het Lichtweektoernooi voor viertallen in Voorst op maandag 10 september. Rien van Hattum en René Rouwhorst melden zich aan voor deelname. Rien zal Gerard Bons en Ruud Merza vragen het team te completeren. Kosten van het inschrijfgeld (€ 8) zijn voor rekening van de club.

3. Notulen 21 februari 2012
Deze worden onveranderd goedgekeurd.
Naar aanleiding van de opmerking van Carlo Buijvoets over het financieel jaarverslag (punt 5) deelt Frits Frijlink mee dat het bedrag € 91,- niet de rekening was van één jaar, maar van twee jaar.

4. Bekeruitreiking
Bij afwezigheid van de winnaars (Carlo Buijvoets en Jos Barendregt) wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende vergadering in 2013.

5. Wedstrijdleider intern
René Rouwhorst neemt de wedstrijdleiding intern over van Dick Stevens. René zal ook de plaats van Dick in het bestuur innemen. Rien van Hattum gaat naar de PC-specialist om een tweedehands laptop aan te schaffen waarop Windows XP staat. Henk Casteel heeft nog een printer staan met USB-kabel. Als we op wifi kunnen van Taverne, hebben we mogelijk geen printer meer nodig.

6. OSBO-competitie 2012/2013
- We spelen dit jaar wederom met twee teams in de OSBO. Het eerste in de tweede klas, het tweede in de vierde. We organiseren dit jaar geen slotronde.
- Het heeft enige moeite gekost de teams samen te stellen, omdat men niet meer extern wil of kan spelen. Speciaal hiervoor wordt Ruud Merza aangetrokken als lid en stelt Rien van Hattum zijn plaats beschikbaar in het eerste team.
De indeling van de teams wordt als volgt:
team 1: Jos Barendregt, Gerard Bons, Kees Kuijk, Eddie Sander, Ruud Merza, Jan de Boer (TL), Henk Casteel en Bert Klomp.
team 2: Rien van Hattum, Andries Westendorp, Coen Hilbrink, René Rouwhorst (TL), Frits Frijlink en Tiedo Klarenbeek.
Reserves: Berry Hoogstraten, Joop Groenenberg, Ruud van Swam, Jorik Jonker(?), Stevo Novkovic(?), in nood Henk Onijs en Dick Stevens.
Teamleiders zijn: Jan de Boer en René Rouwhorst.
Wedstrijdleider: Kees Kuijk.

7. 11e Peter Verburgtoernooi
Het toernooi wordt dit jaar gehouden op zondag 25 november 2012 bij Brasserie KriebelZ (voorheen Dorpszicht), Terwolde. Rien van Hattum verzorgt de sponsoring en het programmaboekje, Henk Casteel de uitnodigingen en Frits Frijlink de financiën. Rien vraagt de vergadering te helpen bij de opbouw 's ochtends en zal dit als het zover is nogmaals vragen.

8. Jeugdopleiding
De stand van zaken wordt verteld door Rien van Hattum. Daarnaast hebben twee nieuwelingen interesse getoond via de site. Het is afwachten of ze op de eerste les op 11 september verschijnen waarvoor Rien ze heeft uitgenodigd. Rien vraag de leden op dinsdagavond wat eerder te komen, zodat de jeugd tegen een senior kan schaken.

9. Alternatief voor simultaan en op vrije avonden
Er wordt hierover wat gebrainstormd. Uiteindelijk blijkt dat iedereen het bij het oude laten wil.

10. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

11. Sluiting
Nadat Rien van Hattum Dick Stevens bedankt heeft voor dertien jaar wedstrijdleiderschap en bestuursschap, sluit Rien de vergadering.


Henk Casteel

stap terug
terug