Ik heb mezelf voor joker gezet door weg te blijven van de vorige ledenvergadering, maar om na sluiting van de vergadering wel te komen schaken. Na mijn filippica in de zomer tegen de simultaan van de kampioen moest ik in de vergadering vanzelfsprekend beschikbaar zijn voor discussie.

Besefte ik volledig toen ik die drie stukkies schreef, elke keer opnieuw. En was ik desondanks helemaal vergeten. Ontdekte ik later bij achterstallig leesonderhoud, ofwel de notulen van de ledenvergadering. Toen voelde ik me echt lullig.

Ik schreef al dat ik mijn afscheid van de broodheer en de lezers als een roerige periode heb ervaren. Ik maakte me eind augustus te sappel over wat lollige, soms op het laatst getipte onderwerpen.

Clubgenoten, ik verzin het nu: schaken met ongelijke bedenktijd. De sterkste minder of veel minder bedenktijd. Kan alleen in als snelschaakpartij met tien minuten in totaal, omdat anders te lange wachttijden voor de sterkste ontstaan.

Maar wat ik een prikkelend idee vind: Het kan de snelschaak-hatende middenmoters stimuleren als ze tegen Rien, Jos of Jorik met 7-3 of zelfs 7:30 2:30 mogen spelen. Makkelijk en afgelopen met de luie potten van de toppers tijdens onze snelschaakavonden.

Is dit in tijd asymetrisch schaken al eerder bedacht? Nou, hoe komt het dan dat dit niet vaker in praktijk wordt gebracht? Zijn er niet meer sporten met een handicap?

Tijdens het jubileum van onze bond in Voorst, waar ik s middags enige educatie onderging, maakte ik kennis met random chess. In het voorbijgaan nadat ik een workshop had bijgewoond die alleen voor grote clubs interessant was. Ik zag in anderhalve zet de volgende stelling op het bord:
1. b3; c5
2. Db2

Wat een giller: gelijk een koningsaanval met een fianchetto door een dame, die de g-pion absoluut pent. Aanval werd afgeslagen en ik zag zwart in drie minuten winnen met een pionnenstorm op de damevleugel. Helaas kon ik niet meedoen, had me al opgegeven voor een saaie vierkamp met conservatieve stukkenopstelling en gelijke bedenktijd. Bah, nou ja, ik veroverde een scalp van 1800+.

Waarom zou ik spelregels uitleggen als het kan met een link:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fischer_random_chess
Jammer, kon niets beters vinden. Zelfs vernieuwende schakers kunnen vreselijk versaaien. Ik ga zoeken naar een leukere uitleg, hoop die ruim voor de ledenvergadering te hebben gevonden.

De grootste kans op redding voor onze denksport zie ik in: doorgeefschaak. Toppunt van dynamiek en nog sociaal ook. Dertig jaar geleden meegespeeld in een toernooi en ik introduceerde doorgeefschaak zes jaar geleden hier. Anderhalve avond geprobeerd, signaleerde enige animo, maar bij te weinigen, terwijl vier deelnemers nu eenmaal een minimum is. Bijna vergeten, totdat ik in het toernooi van Terwolde dit zag.

Het zouden twee partijen kunnen zijn, maar je ziet die zwartspeler rechts een stuk doorgeven. Gehaast uiteraard, want ze spelen met een snelschaaktempo.

Het staat niet op de agenda van de ledenvergadering, maar het gerucht gaat dat een streven naar jonge aanwas ook wordt besproken. Welnu, ziehier de oplossing.


Gerard Bons

stap terug
terug