Na de aanvulling van Henk Casteel op mijn analyse concludeer ik: Jorik en Henk allebei blij, Wobbe en ik dus niet.

Zie DIAGRAM hiernaast.

(Eerdere afleveringen de schaakpolemiek samengevat: Wobbe maakte in deze gewonnen stelling pat met 1 … Kf8-e7, waarna Henk aantoonde dat het in 2 zetten uit was: 1 … Dh2+ 2 Kg4 Pe5++, terwijl mijn snelste winstvoering 6 zetten telde.)

Wobbe en ik mogen ons schamen voor respectievelijk een gemiste makkelijke kans en broddelwerk. Ik nog veel meer dan Wobbe omdat ik nogal wat meer bedenktijd had en pretendeerde te analyseren.

Ik baal, maar nog veel meer ben ik opgelucht omdat ikzelf iedereen uitnodigde mijn eventuele (eigenlijk twijfelde ik niet) zeepbel door te prikken. Het zou voor het orgaan van de TSC een onontdekte schande zijn als niemand die simpele afronding had beschreven.

Want, … het overrulen van een analyse of een mening geeft levendigheid in een clubblad.

Ander voorbeeld: ik kreeg de suggestie om een elektronisch schaakbord aan te schaffen na mijn pleidooi stellingen te fotograferen. Dat is ontegenzeggelijk makkelijker, maar had ik liever in het clubblad gelezen dan aan de bar van Taverne gehoord.

Zo ontstaat tenminste een clubblad!


(Stellingen fotograferen kan zo leuk zijn, ook van anderen. Zoals deze, waarin witspeler Wim Meijer een onneembare vesting bouwde tegen een opponent met 500 elo-punten meer. Dit is overigens niet de originele foto. Net als bij die schakers voor de nachtwacht vond ik het decor wel aardig voor een nieuwe opname.)

Overigens kunnen wij niet in het gastenboek schrijven. Henk deed die suggestie, maar wij zijn geen gasten op de TSC. De site wordt een rommeltje als samenhangende bijdragen en reacties op eerdere publicaties elders op de site staan. We moeten onze vrienden maar aansporen het gastenboek te vullen. Als ze reacties behelzen op een clubbladartikel, kunnen ze best door de webmaster worden gekopieerd; dus als gastbijdrage aan het clubblad worden toegevoegd.

Na de vele artikelen in Voorster Nieuws moeten we de plaatsing van de Tata-foto door Henk waarderen. Ook met zulke aardigheidjes ontstaat een beetje meer clubblad. Leuk om een TSC-deelnemer aan Tata te prikkelen een bijschrift te maken.

Al ga ik nu teleurstellen.

Dat media summier in schakersnamen blijven is logisch. 95 Procent van de lezers is niet geïnteresseerd. Als journalist-in-ruste weet ik dat je niet alleen het gewicht van informatie moet afwegen, maar ook de publieke belangstelling. Een namenbijsluiter jaagt in dit geval dat publiek weg bij je medium/krant. Essentie van de kiek is die prachtige, ook buiten het schaakvolk gewaardeerde stunt van Tata om grote schaakmeesters voor het grootste meesterwerk van Nederland te laten poseren. Namen noemen wordt dan gebeuzel.


Gerard Bons


stap terug
terug