TWELLO.- “Hoe lang ben jij al lid van de club?” “Ongeveer …” en dan volgde een geschat aantal jaren. Verder werd er nooit veel aandacht aan geschonken. “We zoeken het wel een keer uit.” En zo kon het gebeuren dat leden werden gehuldigd op de jaarvergadering van de Twellose Schaakclub die een jubileumdatum al lang waren gepasseerd.

Voor zover uit het bijna 80-jarige archief van de club blijkt, is er in het verleden nog nooit een lid gehuldigd vanwege zijn jarenlange lidmaatschap. En daar moest maar eens verandering in komen. Piet Rusch, 44 jaar lid, welke (gewezen) jeugdige schaker kent hem niet, en Henk Onijs, 41 jaar lid, kregen uit handen van voorzitter Rien van Hattum het speldje 40 jaar uitgereikt. Het kleinood 25 jaar werd opgespeld bij Wim Stegeman, die 31 jaar lid is en bij de enige echte jubilaris dit jaar Kees Kuijk. Ook 31 jaar lid is Ruud van Swam, maar hij was niet op de vergadering aanwezig.


De jubilarissen: zittend van links naar rechts erelid Piet Rusch en Henk Onijs,
staand Wim Stegeman en Kees Kuijk. Op de foto ontbreekt Ruud van Swam.

Anekdote
Tijdens zijn huldiging vertelde Henk Onijs een aardige anekdote. Voordat Henk bij de Twellose Schaakclub kwam, speelde hij voor Blik Boys en Blik Boys was de schaakclub van Thomassen & Drijver waarvoor hij destijds werkte. Henk vertelde dat je in de 60er jaren veel aanzien genoot als je daar schaakte. Zo maakte hij promotie bij zijn werkgever vanwege het feit dat hij schaakte en kwam om die reden ook heel makkelijk aan een woning.

Recreant
Nog steeds wordt er tegen de schaaksport opgekeken, ook door thuisschakers. Vaak wordt gedacht dat bij een club alleen maar onverslaanbare schakers spelen. Niet dus, ook bij een schaakclub is, net als bij een amateurvoetbalvereniging, ruimte voor de recreant. Kom gerust eens op dinsdagavond de sfeer proeven. Aanvullende informatie is te vinden op de info-pagina van twelloseschaakclub.nl.


Henk Casteel

stap terug
terug