Voorstel Gorrit Smit (Pallas) werd
uitgebreid besproken!