Piet Rusch moet nu ook Henk Onijs boven
zich dulden op progressie ranglijst!