Op een terras komt mijn spel het mooiste tot zijn recht, blijkbaar. Dat zeg ik niet alleen vanwege die derde plaats in het eminente gezelschap van het KriebelZ zomerschaak. De wijze waarop deed mij in editie 2015 twee keer heel veel deugd. De eerste liet ik al op 26 juli publiceren met als kop 'Schaakschoonheid'. Hier komt de tweede uit de slotavond, Nico van Schooten – Gerard Bons. Zwart aan zet.

Tot hier (zie diagram hiernaast) was ik nogal somber, want het leek er lang op dat ik niet door de verdediging kon breken en een min-pion zou houden. Slechts de benauwde opstelling van het paard, dat de al redelijk ingesnoerde koning een vluchtveld ontnam, gaf hoop. Hier bleek een offer, dat er al lang in zat maar nooit waterdicht was, wel sterk:

1 ..... Lxe4

Pion teruggewonnen en gelijk is alle zwarte materiaal actief. Schaakprogramma Tarrasch geeft een waaier van mogelijkheden om te rekken: 2 Kh1, 2 Txd2, zelfs 2 Dxd2. Met allemaal hoge scores voor zwart, vanaf -5,70. Nico zag evenwel de vervelendste finesse over het hoofd:

2 fxe4

Slechts een terraslamp scheen ons bij, waarover ik wat mopperde, misplaats bleek achteraf. Meegaand had ik me geconformeerd aan Nico’s voorkeur buiten te blijven en wellicht zag hij daardoor het dameoffer over het hoofd:

2 ..... Df2+
3 Txf2 Txf2

0-1

Sjong, wat staat dat witte paard daar prachtig ..... voor zwart. Ik kan niet nalaten te gniffelen: De witte dame en overgebleven toren stonden erbij en keken ernaar.

Ik besef: dit is opnieuw een provocatie, maar ook een soort compensatie op een ander vlak. Omdat ik een fysieke sport naast onze denksport van belang vind, verklaar ik me incidenteel liefhebber van een potje tennis. Al vijftien jaar sla ik steeds een klein beetje meer ballen terug dan eerder, maar moeizaam.

Nico tennist nu vijftien maanden en lijkt het wat sneller onder knie te krijgen. Nou ja, nu ik op de 64 velden met een zomerschaakavondje zóveel lol heb gehad, mag hij alles op dat grote veld winnen.

Al krijgt hij het ook daar nooit cadeau.


Gerard Bons

stap terug
terug