Rien van Hattum en Gerard Bons startten maandag met schaaklessen op basisschool Ten Holtens Erve in Nijbroek. Die heeft een regionale functie. Twee klassen van elk tien leerlingen krijgen een uur les, wat in de toekomst wil zeggen dat ze een half uur onderricht krijgen en een half uur ‘vrij schaken’.


Zichtbaar triomfantelijk wordt de veroverde koning getoond!             (foto: Gerard Bons)
In de eerste les wat langer ‘vrij schaken’ om te zien wat ze kunnen. Eén leerling, Thijmen Wachters, liet graag merken dat hij overtuigend won, want hij veroverde de koning. Voor kids ik het gezever om koning slaan na te laten, het licht abstracte begrip mat komt pas later aan de orde.

stap terug
terug