Dit is Bands of friendship, lichtkunst uit India en onderdeel van het Amsterdams Lichtfestival. Je ziet geen weerschijn van de lichthoepels op deze foto, wel op een gemonteerde Youtube van ¾ minuut, zichtbaar met een klik op: https://www.youtube.com/watch?v=USrACTHXtF0

Nu mag u brommen: wat heeft dit met schaken te maken? Op de homepage staat al een volledig aan onze sport gekoppelde nieuwjaarswens. Hoort die ‘lichtvideo’ wel in een schaakclubblad thuis?

Welnu, het is niet de eerste ‘schaak- en clubarme’ bijdrage. Het geweldige empathische verslag over de vluchtelingenstroom die in Griekenland aan onze webmaster voorbij trok, staat me goed bij. Herlezen is onnodig, herinner me ook dat het verhaal net niet 100% niet-schaak was. Henk vertelde enkele keren dat alle animo voor ons spelletje verdween op die stranden vol ontreddering.

Ver weg, maar schaken was genoemd.

Daarom neem ik me voor de komende jaarwisseling een schaakvideo te maken, met enige kerst- en wensfranje. Het is wel een goed voornemen, hoor, iedereen weet wat dat betekent. Ik zie er tegen op omdat onze denksport minder ‘videogeniek’ is dan zo’n lichtfestival, maar we(!) zien wel.


Gerard Bons

stap terug
terug