Gerard Bons spoort leden aan het digitale
clubblad te vullen!