Aanwezig: Kees Kuijk, Berry Hoogstraten, Gerard Bons, Henk Jansen, Rien van Hattum, Gerard Hazelaar, Ruud van Swam, Eddy Sander, Tjeerd de Jong, Henk Onijs, René Rouwhorst, Jan de Boer, Wobbe de Vries, Dick van de Griendt, Carlo Buijvoets, en Henk Casteel.
Afwezig met kennisgeving: Frits Frijlink, Bram Rook en Dick Stevens.

1. Opening
Voorzitter Rien van Hattum opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2. Ingekomen stukken / mededelingen
- Henk Casteel deelt mee dat drie leden zich afgemeld hebben en vertelt daarbij dat Dick Stevens waarschijnlijk ook dit seizoen niet zal spelen. Dick wenst wel iedereen veel succes.
- Maandag 26 september (aanvang 19.30 uur) wordt het Lichtweektoernooi voor viertallen in Voorst georganiseerd. Rien van Hattum, Gerard Hazelaar, Wobbe de Vries en Eddy Sander zullen hier de TSC vertegenwoordigen. Henk Casteel zal het viertal aanmelden bij Voorst. Kosten van het inschrijfgeld (hoogte nog niet bekend, waarschijnlijk € 8,-) zijn voor rekening van de club.

3. Notulen 23 februari 2016
De notulen worden onveranderd goedgekeurd.

4. Bekeruitreiking
Rien van Hattum doet de prijsuitreiking en reikt de bekers uit aan Wobbe de Vries (clubkampioen en Jan Dijkhuis Bokaal) en Carlo Buijvoets (Taverne Beker). Gerard Bons maakt enkele foto's van de kampioenen.


Carlo en Wobbe bewonderen de zojuist uitgereikte bekers!

5. Interne competitie
- René Rouwhorst neemt ook dit jaar de wedstrijdleiding van de interne competitie op zich.

6. OSBO-competitie
We spelen dit jaar wederom met twee teams in de OSBO. Beide teams in de derde klasse.
De indeling van de teams wordt als volgt:
team 1: Jos Barendregt, Wobbe de Vries (TL), Henk Casteel, Gerard Bons, Jan de Boer en Dick van de Griendt.
team 2: Eddy Sander, René Rouwhorst, Kees Kuijk, Tjeerd de Jong, Frits Frijlink en Coen Hilbrink.
Reserves: Berry Hoogstraten, Nico van Schooten, en Rien van Hattum.
Teamleiders zijn: Wobbe de Vries (team 1) en Kees Kuijk (team 2).
Wedstrijdleider: Kees Kuijk.

7. 15e Peter Verburgtoernooi
Het toernooi wordt dit jaar gehouden op zondag 27 november 2016 bij Brasserie KriebelZ, Terwolde. Rien van Hattum zal de sponsoring verzorgen, Henk Casteel de uitnodigingen en Frits Frijlink de financiën.
Rien doet het verzoek aan TSC-deelnemers 's ochtends iets vroeger te komen om de spullen op te zetten.

8. Schoolschaak
Gerard Bons stopt met les geven in Nijbroek. Hij vindt de kinderen te ongedurig. Gerard wil eventueel nog wel een invalbeurt doen. Rien van Hattum vraagt wie dit wil overnemen van Gerard. Zelf is hij erg druk met les geven in Wilp. René Rouwhorst gaat Johnny Paans (Pallas) benaderen. Johnny heeft laten doorschemeren dit misschien wel te willen doen. Wobbe de Vries vraagt hoe een en ander is opgezet. Wobbe toont interesse en wil zich wel nader laten informeren. Vooraf zal met de schooldirectie gesproken worden dat alleen geďnteresseerde kinderen deelnemen aan de lessen.

9. Digitale Clubblad
Gerard Bons licht zijn profilering toe en doet een oproep aan leden te gaan schrijven in het digitale clubblad. Er ontstaat een levendige discussie. Carlo Buijvoets en Wobbe de Vries willen zo nu en dan wel iets schrijven. Gerard Bons biedt nog aan dat bijvoorbeeld een leuke stelling bij hem ingeleverd kan worden en dat hij er iets over schrijft.

10. Rondvraag
- Ruud van Swam geeft aan dat hij in verband met drukke werkzaamheden tot uiterlijk 23.00 uur wil schaken. Afgesproken wordt dat Ruud partijen van 1.15 uur p.p. gaat spelen.

- Dick van de Griendt zegt het leuk te vinden dat hij in het eerste mag spelen en het vertrouwen krijgt. Henk Casteel merkt op dat hij deze plek zelf heeft verdiend.

- Henk Onijs merkt op dat ons nieuwe lid Tjeerd de Jong nog niet is geďntroduceerd. Rien van Hattum doet dit alsnog. Tjeerd komt van Pallas en is sinds kort verhuisd naar Twello. Voor de meeste Twellonaren is Tjeerd geen onbekende. In de zomermaanden doet hij altijd mee aan Zomeravondschaak.

- Gerard Hazelaar meldt dat het "rondje-koffie-van-de-club" voor zijn rekening is, vanwege zijn 60-jarig huwelijk.

- René Rouwhorst doet een inventarisatie voor deelname aan het snelschaken na afloop van de vergadering. Twaalf man willen wel meedoen aan het toernooitje dat door Kees Kuijk gewonnen wordt.

11. Sluiting
Rien van Hattum sluit om 20.45 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng.


Henk Casteel

stap terug
terug