Kreeg ik een aanmelding van een hoogbegaafde jongen van 10 jaar. Teruggemaild dat hij misschien beter naar Pallas kon gaan. Maar moeder belde, dat er een open dag was van een begeleidingsinstituut voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders. Misschien konden we zo meer kinderen krijgen om les te geven. Ik heb borden en stukken opgehaald en een pamfletje gemaakt met informatie.

Wat blijkt: er is voldoende interesse en we mogen de ruimte van het instituut gebruiken om les te geven. De moeder regelt dit verder en tevens of de Martinus school in Twello ook weer les wil krijgen.

Met een beetje geluk gaan we in Twello dus weer een echte jeugdafdeling krijgen.

Dit wordt vervolgd!!


Rien van Hattum


stap terug
terug