Ooit veroverde ik met een dameoffer een toren en twee lichte stukken. Een bonus omdat ik het tweede niet in de calculaties zag, wel aanvallend voordeel. Gelukkig ontdekte ik het extra stuk in het slot van de combinatie, zodat mijn intuïtie eens een keer klopte. De geconcentreerde vrouwenkracht was niet opgewassen tegen de spreiding van macht over drie stukken, ik won.

Die clash in Terwolde, jaren geleden en helaas in het ongerede geraakt, was gecompliceerder dan mijn partij in de competitiewedstrijd Twello 1 – Veenendaal 2. Ook beslist met een dameoffer. Het verloop:Vanwege dreigingen in de rokadestelling en op e6 is dit dekken van het paard zinloos. 1 … Lxe4, De7, Dc8 g5 of Lb8 voorkomt of tempert allemaal wat nu komen gaat.

2 hxg6 fxg6
3 Lxd5 exd5
4 De6+ Tff7

5 Dxg6+(!?!)
Een dameoffer dat niet mag worden geaccepteerd wegens mat op h8.
5 ……. Kf8
6 Dh6+ Ke8
7 Tde1+ Tce7

Stelling na 4 ….. Tf8-f7.
Heerlijk om hierachter te zitten, daarom geen diagram maar deze ‘naturelle’ presentatie.

8 Lf6
Met kwaliteitswinst. Henk meldde dat in het teamverslag voor Voorster Nieuws (vorige aflevering clubblad), zonder die inleiding. Nou ja, eerder bleef al zijn aandacht gericht op verzilvering van een torenoffer, ook niet niks en onderkoeld aangetipt in dat verslag.

De dames in mijn partij bleven irritant lang op het bord, om de vis op het droge te trekken moest ik attent blijven. Met extra mentale druk, een schaakblinde nederlaag na een winnend dameoffer is de schakershel..

En het kon zoveel makkelijker. Daarom plaatste ik in de annotatie hierboven een vraagteken. De imperfectie ontdekte ik gelukkig zelf voordat het partijfragment ter publicatie was aangeboden of was aangeboden aan mijn bejaarde Fritz 11.

Terug naar de stelling voor het dameoffer.

5 Txh7 (!!)
‘Slechts’ een torenoffer, maar met een rijkere vangst dan de kwaliteit in de partij.
Ook hier is acceptatie verboden: 5 …. Kxh7 6 Th1+ Kg8 7 Th8#.

Eerst bevloog me enige gêne omdat ik dit ‘makkie’ niet in de partij zag, daarna verademing dat ik dat zonder digitale hulp ontdekte, althans, deze hoofdzaak. Omdat mijn Fritz 11 nogal kreupel is of mank geïnstalleerd in mijn computer, overwoog ik die variant als waterdichte driezet naar de webmaster te mailen. Dit zelfvertrouwen zonder controle had alsnog een smet in deze analyse opgeleverd. Voor de zekerheid startte ik mankementen-Fritz. Ze gaf direct een simpele verdediging voor zwart, al is het uitstel van executie.

5 …….. d4
Natuurlijk! Met deze blokkade van de diagonaal geen mat op h8. Nou ja, nog wat geschut erbij.

6 Tdh1 Df6
De enige verdediging.

7 Dxf6 Txh7
Want dame terugslaan leidt weer tot mat: 7 …. Txf6 8 Th8+ Kf7 9 Pg5+ enz.
Laat ik wel erkennen: gesteld dat ik het torenoffer op h7 had gezien, had ik dit vervolg dan ook berekend? Dat maakt betrekkelijk welke voortzetting na 4 … Tff7 de beste was. Ik ben Fritz niet.

8 Txh7 Txh7
9 Dxg6+ Kh8
10 Lxd4+
De loper stond toch op b2 te niksen, wit haalt genoeg terug en zo verdwijnt dat lullige dreiginkje op h1 uit de stelling Het is klaar.

Sjonge, wat swingt dit, zeg. Moet ik nu wenen omdat ik een winnend dameoffer speelde terwijl die andere combinatie nog ‘winnender’ was?

Ach, winstpartijen met een dameoffer blijven toch veel zeldzamer dan met een torenoffer, hoor, (Henk).


Gerard BonsIn mijn eerste schaakleven was ik van 1978 tot 1986 redacteur en columnist van Groothoofdstuk, clubblad van de Dordtse SC Groothoofd, mede door mij opgericht. Die bestond 24 jaar en telde ooit vijf teams.

De club is vernoemd naar een monumentale kade in Dordrecht. Ook een beetje ‘historisch’ in de huidige eeuw omdat Willem-Alexander op het Groothoofd zijn eerste koningsdag vierde met een industriële vlootschouw. De buitenissige naam van kaai en club lijkt me ook voor gebruik in deze column wel aardig. Met logo’s van weleer.

Een column is een vaste bijdrage in een nieuwsorgaan of site van één en dezelfde persoon. Meestal in ironie verpakte overpeinzingen. Zelf denk ik aan meer mogelijkheden en zie het wel, 1-2 per maand.

De twee pionnen met grote hoofden komen uit Groothoofdstuk, naam ontwerper ben ik kwijt.

stap terug
terug