Frits Frijlink en Henk Casteel herkozen!

Dick van de Griendt en Tjeerd de Jong
vormen nieuwe kascommisie!