In de jaarvergadering van 28 februari 2017 werd voorgesteld een enquête te houden om de behoefte aan meer snelschaken te peilen. Het enquêteformulier heeft een maand op de site gestaan en is ingevuld door vijftien van de 23 actieve leden.

Van de vijftien deelnemers willen acht leden wel vaker snelschaken, één lid maakt het niet uit, terwijl er zes tegen vaker snelschaken zijn. Van de leden die het niet uitmaakt of tegen zijn nemen twee leden wel deel als er vaker gevluggerd wordt, vier komen wel op de clubavond maar gaan wat anders doen, terwijl één lid wegblijft.

Aannemelijk is dat drie van de acht leden, die het enqueteformulier niet ingevuld hebben, wel meedoen aan het snelschaken. Het totaal aantal snelschakers komt daarmee op veertien per avond. Aannemelijk is ook dat drie van de acht leden, die het enquêteformulier niet ingevuld hebben, wel op de clubavond komen om een 'lange' partij te spelen. Het aantal schakers dat wat anders gaat doen komt dan op zeven. Stel dat 10% is verhinderd dan telt een clubavond snelschaken negentien bezoekers. Ter vergelijking: een clubavond interne competitie telt gemiddeld nog geen achttien bezoekers.

Het merendeel van de snelschaakliefhebbers wil in een seizoen drie of vier avonden vluggeren en geven de voorkeur aan één toernooi. Dus een uitbreiding van de Jan Dijkhuis Bokaal. De voorkeur gaat uit naar acht à tien ronden op een avond. Een meerderheid wil een bedenktijd van vijf minuten, hoewel tien minuten ook een aantal keren genoemd werd.

De kampioen van de nieuwe Dijkhuis Bokaal is de speler met de meeste bordpunten. Maar er gaan evenzoveel stemmen op om TPR de doorslag te laten geven. Een deelname van 50 à 60% wordt dan als ondergrens gewenst.

Uitgangspunt was dat het snelschaken niet ten koste mag gaan van de interne competitie. Als de schaakkalender het toelaat wordt volgend seizoen één extra avond snelschaken ingepland. Twee andere avonden vinden plaats na de vergadering van augustus en februari. De gemiddelde opkomst op een vergadering is veertien personen. De kans is dus groot dat dit aantal gaat toenemen.


Henk Casteel


stap terug
terug