Het KriebelZ zomeravondschaak startte ik met wit tegen Jan de Boer met twaalf swingende zetten.

Nu al druk op de koningstelling, Jan creëerde gelijk een voor de aanvaller prettig gat:

7 …… f6
8 Ph4


De foto bewijst dat de niet genoteerde partij echt is gespeeld

8 …… De7? (8 ….. g6 voorkomt mobilisatie van de witte dame)
9 Da5+ Kd8
10 Pg6 Df7
En nu nog een dekking voor de dame:

11 g4 hxg6
12 Dxh8 Ph6

Mevrouw is wel opgesloten, maar zonder zicht op damevangst. Zes zetten later kreeg ik haar weer los. Jan offerde omstreeks zet 18 nog iets (toen) onbegrijpelijks.







Met die volle toren voor leunde ik na (ongeveer) 20 zetten tevreden achterover. Gelukkig net niet te loom. Dat paard leek me wel hinderlijk, toen ik ook naar 21 ….. Th7+ keek schrok ik wakker. Mat in twee dreigde, in drie als ik op f2 een ventiel zonder materiaalverlies zou maken: 21 Tc2 Th7+ 22 Kg1 Th1 23 Kf2 Txf1 en geen nieuw vluchtveld op de e-lijn .

Al weet ik het niet meer, er zat blijkbaar veel geniep (mag je ook finesse noemen) in dat laatste offer van Jan. Het was duidelijk dat ik moest teruggeven …. en koos na een kwartier de verkeerde desperado:

21 Lxf4??

Verliest totaal …… als zwart goed voortzet.
Na 21 Txf4 Pxf1+ 22 Kg1 gxf4 houdt wit nog tegenspel met een loper en sterk lijkende pion, maar bij correct spel wint zwart. (voor de eindspelliefhebber: 4 Kxf1 Tg7 5 Lxf4 Txg4 6 g3 en een vesting lijkt gemetseld, maar wit bezwijkt omdat niet alleen de inval van de witte toren op h1 dreigt, maar ook kan de zwarte koning (via e7, f7, g6, f5) op e4 binnen dringen. De loper machteloos op die witte velden, de witte koning overbelast.)

21 …… Pxf1+???

Wat erg. Te vroeg gespeeld (en naar mijn smaak ook veel te snel.) Met simpel 21 …… gxf4 blijft de matdreiging intact en kan wit kiezen tussen snel verliezend 22 Txf4 Pxf1+ (dan wel) en de kleinere afgang Kg1 Th7 23 Txf4 Pe2+. Wit had een volle toren meer, in drie zetten een paard minder.

22 Txf1 gxf4
23 g3 f3.

Hoe het verder ging weet ik niet meer, soms heeft aandacht voor de partij meer prioriteit dan een fotootje maken. In elk geval hield ik met de plus-pion licht initiatief.

Het dramatische slot van de enerverende partij, nog eens 20 zetten later, is wel in mijn geheugen gegrift.


Jan gaf op. Even 40 …… Tg1 41 g8D Txg8 niet gezien. Wit kan pogen met goede koningszetten voorwaarts beide pionnen te arresteren met behoud van de toren, maar ik was er al op voorbereid die te offeren voor de laatste pion. Noodzakelijk omdat ik nog maar twintig seconden had, terwijl Jan bij zijn capitulatie nog twintig minuten mocht wikken en beschikken.

Bij menige snelle beslissing hebben beide spelers vaak een uur over, bij complicaties en wederzijdse kansen moet je allebei de tijd volop gebruiken. Het valt mij niet te verwijten dat Jan teveel bedenktijd had ‘opgepot’ en desondanks de slotstelling oppervlakkig aanschouwde, toch heb ik nog nooit een punt met zoveel tegenzin geïncasseerd.






Dit is een maandelijkse clubbladcolumn, die frequenter kan worden bij een goede aanleiding, maar niet vaker dan 1x per week.

In zijn eerste schaakleven was de schrijver van 1978 tot 1986 redacteur en columnist van Groothoofdstuk, clubblad van de Dordtse SC Groothoofd. De club werd vernoemd naar een monumentale kade in Dordrecht. In de hoop dat ze prikkelt is buitenissige naam van kaai en club hier hergebruikt.

stap terug
terug