TWELLO - Een bijzondere mededeling werd zondag 26 november gedaan tijdens de prijsuitreiking van het zestiende Peter Verburgtoernooi Schaakclub Twello-voorzitter Rien van Hattum kondigde gelijk de zeventiende aflevering in 2018 aan. Het herinneringstoernooi zal in 2018 een zondag voor eeuwigheidszondag zijn.

Dat betekent dus zondag 18 november. Het feest van herinnering bestaat al twee eeuwen en is vooral in Protestantse kerken bekend, maar buiten die kringen leeft het minder. De laatste zondag van het zogeheten kerkelijke jaar staat vast op de (kerkelijke) kalender om mensen te herdenken. Daarna volgen er vier zondagen, de tijd van advent, op weg naar de kerst.

Ik vind het een mooie en passende traditie als schaakclub Twello vanaf het zeventiende toernooi altijd kiest de zondag voordat in kerken dierbaren worden herdacht. Peter Verburg en anderen kunnen zo in de schaakwereld ook een herinnering houde en mensen die tot nu toe gelet op eeuwigheidszondag in de eigen kerk zich nooit konden aanmelden, hebben nu wel de kans. Naast herdenken is het zondagse evenement ook een gezellig toernooi.

Er waren dan ook zondag al schakers die gelijk zondag 18 november 2018 noteerden in de eigen agenda. Het is ook passend om de mededeling van Rien van Hattum in te kleden met historische informatie. Want het was zondag 26 november om nog twee redenen historisch: Rien van Hattum kondigde nog eens zijn aftreden als voorzitter en bestuurslid aan na twintig jaar (!) inzet en betrokkenheid bij zijn schaakclub.

Zover de historie valt te achterhalen, was het ook een novum dat voor de eerste keer een prominent lid van Twello de eerste groep won. Jos Barendregt schreef zo ook geschiedenis. Dat is een gelukwens op papier waard en is direct ook PR voor de schaakclub!


(informatie)

Eeuwigheidszondag: dierbaren herdenken én vooruit kijken

In november vieren veel Protestantse kerken een soort Oudjaarsdag: de Eeuwigheidszondag. Er wordt stilgestaan bij mensen die afgelopen tijd zijn overleden, net zoals met Allerzielen. Daarbij wordt troost gevonden in de belofte van Gods zorg voor onze dierbaren die er niet meer zijn. En hoop geput uit de toekomstbelofte dat God ‘alles nieuw zal maken’.

Oorspronkelijk bedoeld als ‘Feest van herinnering’

In de kerk bestaat er een ander soort kalender dan die je in de keuken vindt of in je agenda. In de kerk bepalen de christelijke feestdagen de kalender. Advent – de weken voor Kerst – zijn de eerste weken van het kerkelijk jaar en zo wordt Kerst het eerste feest op deze kalender. De laatste zondag vóór Advent dus de afsluiting van het kerkelijk jaar.

Het idee voor deze speciale zondag is in 1816 ontstaan, toen koning Frederik Willem III van Pruisen wilde dat er een ‘algemeen christelijk feest van herinnering aan de overledenen’ zou zijn. Hij noemde het Dodenzondag. Hierbij speelde ook de herdenking aan hen die in de oorlogen waren gesneuveld, een rol.

Vooruitkijken: hoopvolle toekomst

Tijdens Eeuwigheidszondag denken we niet alleen aan wie er is geweest, maar ook aan de toekomst die ons allemaal te wachten staat. Gelovigen baseren dit op wat zij in de Bijbel lezen over Gods plan om de wereld en op een dag nieuw te maken. Dit wordt ook wel ‘een hoopvolle toekomst’ genoemd.

Tijdens Eeuwigheidszondag is er ruimte voor tranen en verdriet om wie wordt gemist. De pijn van een afgebroken leven, de leegte voelen. Tegelijk wordt aan dat verdriet dus ook richting en perspectief gegeven: nu is het nog donker om ons heen, maar eens zullen tranen gedroogd worden en zal de zon opkomen over de donkere momenten.


stap terug
terug