Interactie

seizoen 1998/1999 nr. 4
stap terug
De interne competitie verloopt volgens het Keizersysteem. Aan elk systeem kleven voor- en nadelen, maar het belangrijkste van clubschaak is toch wel de interactie tussen alle spelers. Door deelnemers, die qua sterkte in elkaars buurt op de ranglijst staan, tegen elkaar te laten uitkomen ontstaat een kans op herhaling van zetten binnen de krachtsverhouding. Zwakke spelers zijn gedoemd te leren van andere zwakke spelers of hun niveau via zelfstudie op te krikken. Het overdragen van kennis en inzicht blijft voorbehouden aan de sterke spelers onderling. De interne competitie krijgt zo het karakter van onderonsjes op verschillende niveaus, waardoor de gemiddelde prestatie van alle deelnemers in clubverband niet optimaal wordt gevoed.

Kijkend naar het Zwitserse systeem hebben alle deelnemers gelijke kansen om hun (gebrek aan) kennis en kunde aan de sterksten te toetsen. De computer bepaalt de tegenstander. Ook daarbij geldt natuurlijk na de eerste speelronde het mechanisme dat spelers met een verliespartij niet direct worden ingezet tegen spelers met een winstpartij.


Ditty Schaftenaar probeert ondanks
het rigide wedstrijdsysteem op te
stomen in het klassement

Toch lijkt dit systeem meer openingen in zich te dragen voor onderlinge kruisbestuiving. Sterke spelers kunnen een zwakke dag hebben en zwakke spelers kunnen soms onverwacht sterk voor de dag komen. Het is zelfs mogelijk dat spelers met een hoge rating op hoog niveau worden ingepakt door schakers met een magere rating. Bij snelschaak vallen soms ijzersterke schakers door de mand vanwege de hoge tijddruk en weten beginnelingen soms verrassende resultaten te behalen.

Een rigide competitiesysteem lijkt de krachtsverhouding eerder te bevestigen dan een vrije, door de computer te bepalen, wedstrijdindeling en blokkeert het leerproces in clubverband.

De vraag dringt zich op of de huidige interne competitie voldoende talent exploreert om het komende seizoen in de breedte goed mee te kunnen op OSBO-niveau.

Dick Panman


Stevo Novkovic wisselt sterke en zwakke
momenten af ongeacht welk systeem