TWELLO.- Mondelinge overleveringen uit het beginjaar 1935 zijn niet meer voorhanden. De eerste notulen dateren van een vergadering van 8 december van dat jaar. De speelavond was toen al op dinsdag. Het schaken speelde zich af in de serre van Café Lensen (thans restaurant de Statenhoed). Toen in 1939 de serre te klein bleek en kennelijk geen andere ruimte voorhanden was, verhuisde men per 4 december naar het Stationskoffiehuis. De speelavond werd verzet naar maandag.

Wijn en sigaren
Op 8 december 1940 vond de viering van het 1e lustrum plaats "met ronddelen van erewijn + sigaren en sigaretten". De heer De Feyter uit Deventer leidde een gongwedstrijd en winnaar werd de heer Elfrink, ons erelid die in maart 2005 op 94e jarige leeftijd is overleden.

De oorlog
Op 2 november 1942 wordt Twello 2e klasser met aan de eerste drie borden de heren Elfrink, Dommerholt en Booy. Elfrink vraagt het noteren te verplichten, maar dit wordt niet aanvaard. Op 20 mei 1945 wordt de eerste na-oorlogse ledenvergadering gehouden in zaal Pniël aan de Klokkenkampsweg. De vereniging had op last van de Duitsers 8 maanden stil gelegen.

Andere locatie
28 januari 1946. Het noteren van de zetten wordt nu verplicht. Wekelijks draagt men fl. 0,10 cent bij voor de viering van het 12,5 jarig jubileum in 1948. Het jaarverslag 1946 meldt: "Tengevolge van onheuse bejegening door de exploitant van het Stationskoffiehuis worden per 3-6-46 de speelavonden gehouden in Café De Kroon van de Fam. Huisman" (het huidige Hotel Taverne). Het blijft onduidelijk waarom er in 1948, 8 leden en bloc bedankten en er zich ook 8 nieuwe weer aanmelden.


Voorster Nieuws besteedde aandacht aan het overlijden van de heer Elfrink

Koud
1950. De speelavond gaat naar de woensdagavond. De notulen uit 1951 meldden, dat er meestal slechts 5 à 6 leden per speelavond verschenen, terwijl er zeker 11 op papier stonden. De competitie werd dan ook een fiasco. In 1952 vraagt een zekere heer Nagtegaal: "Hoe hoog is eigenlijk de zaalhuur? Je zou weglopen van de kou." Het bestuur zal hierover contact opnemen met de fam. Huisman.

Stuwende kracht
In 1956 treedt men na een afwezigheid van 4 jaar weer toe tot de OSBO. In 1958 werd de heer Dijkhuis wedstrijdleider. Hij was lid sinds 1948 en zou in 1968 voorzitter en tijdelijk secretaris worden. In hem heeft de T.S.C. altijd een stuwende kracht gehad.


Vele gasten en leden bezochten de receptie tijdens het 60-jarig jubileum.

Rampjaar
Een rampjaar was 1961. Er waren nog maar 10 leden. Men speelde geen competitie. In 1960 werd zelfs het 25-jarige bestaan niet gevierd! Zelfs in 1968 telde de vereniging nog steeds 10 leden. Kijken we naar het bestand van 2005 dan komen de 'oudst-aanwezigen' uit het begin van de zeventiger jaren, te weten de heren Rusch en Onijs, resp. van 1970 en 1973. Kennelijk hebben zij aan de basis gestaan van een toename van activiteiten. Want sinds 1974 speelt een achttal in de toenmalige 3e klasse B en wordt kampioen, een viertal doet mee in het Microtoernooi in Apeldoorn en een jeugdvijftal behaalt een 2e plaats. In 1975 wordt voor het eerst keer het Schoolschaaktoernooi voor basisscholen in de Gemeente Voorst gehouden.

Dames
Ooit heeft in de 70'er jaren de Twellose Schaakclub twee damesleden gekend, namelijk mw. Van Seuren en mw. Van Maurik. Bij het 60-jarig jubileum in 1995 stelde men de vraag wie deze 'verbroken traditie' zou herstellen. Dit werd niet veel later werkelijkheid. De dames Schaftenaer en Dufrenne voegden zich bij de club, maar helaas zegden na enkele jaren toch weer op. Echter in 2001 kwam Heidi Vormer de gelederen versterken.

Memoriabele leden
Als we mensen, die meer dan een gemiddelde inbreng bij de T.S.C. hebben gehad willen memoreren, dan denken we aan wijlen erelid de heer B.J. Elfrink. Hem kun je rustig het meest trouwe lid uit de historie noemen. Hij ontbrak nimmer, zelfs op zijn verjaardag kwam hij naar de clubavond en vierde die verjaardag dan wel later!

Als bestuurder denken we aan de heer H.J. Dijkhuis, die in de periode van november 1951 tot september 1989 (het jaar van overlijden) zowel secretaris, penningmeester als voorzitter is geweest. Hij wordt geëerd in de Jan Dijkhuis Snelschaakbokaal, waar traditioneel de eerste schaakavond in het nieuwe jaar om wordt gespeeld.

Er is geen (oud)jeugdspeler die de heer P.H. Rusch niet kent. Hij is de grondlegger van de jeugdschaaklessen. Vanaf midden jaren zeventig tot heden (2006) is hij niet alleen hierin actief. Ook de jeugdtoernooien staan onder zijn regie. Hij is het gezicht van de Twellose Schaakclub.

Peter Verburg was vijf jaar lid van de T.S.C., toen hij in oktober 1998 plotseling overleed. Hij zorgde o.a. voor een deugdelijk opbergsysteem voor de inmiddels klassieke analoge klokken. Tevens promootte hij de T.S.C. op de Klompenweek en regelde de Zomeravondschaak in Terwolde. Hij wordt herdacht in het jaarlijkse Peter Verburg Rapidtoernooi.

Tot slot de meest trouwe, maar ook de meest fanatieke supportster, ex-uitbaatster van Hotel de Kroon, mevrouw Huisman, voor ons Trees. Zij wàs Hotel de Kroon en zij voegde ons bij uitwedstrijden altijd bezwerend toe: "En winnen, hè!!" En niemand was zo teleurgesteld als zij, als dat dan niet geholpen had.


Toenmalig voorzitter Piet Rusch neemt de felicitaties in ontvangst
van wethouder Lagerweij.

Jubileum 1995
In 1995 werd het 60-jarig bestaan groots gevierd. Er werd een jubileumkrant uitgegeven die huis aan huis verspreid werd. Een druk bezochte receptie en een schaaksimultaan tegen schaakgrootmeester Hans Böhm waren enkele van de hoogtepunten.


Hans Böhm in actie.

Het clubblad
Willem Stegeman en later Dick Panman verzorgden gedurende ruim 10 jaar het clubblad. Zowel het blad als de inhoud was van een kwalitatief hoog niveau en werd geprezen door de Schaakbond. In 2001 hield het op te bestaan en werd haar functie overgenomen door de site op het Internet.

70 jaar
Zeventig jaar is officieel geen jubileumjaar. Toch heeft het bestuur gemeend dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Op zondagavond 27 november 2005, na afloop van het 4e Peter Verburgtoernooi, werd dit herdacht met een drankje en een hapjesbuffet in Café Restaurant Dorpszicht te Terwolde. Een groot aantal van de dertig seniorleden gaf tezamen met hun echtgenotes hieraan gehoor.

75 jaar
Op 8 december 2010 bestond de vereniging 75 jaar. Dit werd op zaterdag 20 november gevierd met een feest voor leden en hun partners bij Pitch en Putt op Bussloo. Tijdens dit feest werd Piet Rusch benoemd tot erelid. Piet is vele jaren voorzitter geweest en heeft zich altijd ingezet voor de jeugd. Op zaterdag 11 december werd een receptie voor genodigden gehouden bij Hotel Restaurant Taverne en op dinsdag 14 december werd simultaan gespeeld tegen IGM John van der Wiel in Café Restaurant Dorpszicht in Terwolde. Voor een impressie kies 75 JAAR in het menu hiernaast.

Geschreven in 1995, geactualiseerd in 2006 en 2010.

stap terug
terug