Informatie bij aanmelding lidmaatschap

Door het invullen en verzenden van dit formulier aanvaardt u het lidmaatschap van de Twellose Schaakclub, het lidmaatschap van de OSBO, en het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.

Door het invullen en verzenden van dit formulier geeft u hierbij uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door de Twellose Schaakclub ten behoeve van de volgende doelstellingen:
(i) het uitoefenen van haar (verenigings)activiteiten;
(ii) het bijhouden van haar ledenadministratie;
(iii) het faciliteren van uw eventuele deelname aan schaaktoernooien en/of andere evenementen;
(iv) het verzenden van informatie en
(v) het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften.

De Twellose Schaakclub zal uw gegevens verstrekken aan de OSBO (de regionale bond) waar de Twellose Schaakclub bij aangesloten is en aan de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB), waar u automatisch lid van wordt door uw lidmaatschap van de Twellose Schaakclub. Daarnaast verstrekt de KNSB de ratinggegevens en wedstrijduitslagen van de relevante schaakspelers aan de organisatoren van schaaktoernooien en aan de FIDE (de Wereldschaakbond). Tevens verstrekt de KNSB (geanonimiseerde) niet tot uw persoon herleidbare gegevens aan NOC*NSF voor statistieke doeleinden. In dit verband verwijzen wij u naar het Privacyreglement van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.

stap terug
Ik heb bovenstaande gelezen, terug naar het formulier