Röntgenschaak

Ze bedenken ook maar iedere keer wat anders. Zie het diagram.


Het heeft natuurlijk met de stelling te maken. Door de stelling heen kijken. In de tijd van de schaker Donner (niet de minister, maar wel familie) was de uitdrukking röntgenschaak er nog niet, maar hij maakte wel de fout om (hij speelde met wit)
1. ..... ; Txe4 toe te staan
2.Kxe4; Lf5+
en de loper ziet door de koning de toren al vallen.

Hier is de korte notatie gebruikt. Bij de korte notatie wordt alleen het veld waar het stuk naar toe gaat opgeschreven. Als slagteken wordt gebruik gemaakt van een x (Pxf3 betekent dat het Paard een stuk slaat op veld f3.)

Alle stukken worden met een hoofdletter geschreven en de velden met een kleine letter en een cijfer (pionnen krijgen juist helemaal geen letter). Niet alleen met schaken, maar met totaal andere voorbeelden kom je soms opmerkelijke zaken tegen. Lees de volgende zin maar eens;

Alelm slim msenen knunen dat lzeen. Ik kon niet glovoen teon ik het zag. Het fnemoeanl pwoer vav je hrenesen deot alls op de jiust vlogodre. Vloegns sutide van de Unvireisaddde van Cmabrgde, het maakt niet uit de vlogodre van de ltretes in een wrood, je meot aeleln zrgoen dat je the erest en de latsate lterer op juist plek zet. Drest mag je een ziojte van mkaen. Dat kmot opmat je hrenesen leest niet lteetr per leettr, maar wel de gorep lteters bij elkaar. Luek he? Maar het kan wel zijn dat er futoen in zit en het kmot odmat ik een sotm vraken ben. Hahahaha.

Zo zit dat met het schaken, je ziet het totaaloverzicht en je kijkt met Röntgenogen overal doorheen.

Georten van de telwloese sacahklcub.