Schaken kan iedereen

De Twellose Schaakclub heeft al jaren een bloeiende jeugdafdeling. Er wordt door de club schaaklessen gegeven volgens de methode van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Deze methode bestaat uit 6 stappen, waarbij iedere stap wordt afgerond met een examen, dat door de KNSB wordt afgenomen en een diploma.
Deelname is voor iedereen mogelijk. De club biedt de gelegenheid om een keer of drie te komen kijken, zodat het kind de kans krijgt uit te vinden of hij/zij het ook echt leuk vindt. Daarna wordt pas ingeschreven voor de cursus. De contributie bedraagt tot 18 jaar € 40,- per jaar.

Daarnaast kan er eventueel deelgenomen worden aan de jeugdcompetitie van de Oostelijke Schaakbond.

Jaarlijks organiseert deze bond ook de schoolkampioenschappen.
De voorrondes hiervan worden per gemeente gehouden.
Om het schaken te bevorderen in de gemeente Voorst organiseert de Voorster Schaakclub en de Twellose Schaakclub om toerbeurt dit evenement.