Twello, 12 Mei 1936.

Op bovengenoemde datum wordt besloten elke eerste Dinsdag der maand aan den Heer Lenzen f 2.50 te betalen. Wanneer de club echter minder dan 12 leden gaat tellen kan dit bedrag herzien worden.

Wanneer tusschen twee spelers een geschil ontstaat moet of over gespeeld worden, of indien mogelijk eene goede oplossing worden gezocht.

A. Engelberts Jr
Secretaris.

Noot: Uit bovenstaande kan de conclusie getrokken worden, dat de speelavond intussen is verplaatst van donderdag naar dinsdag.

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 23 september 2011.