Clubavond van 12 Jan. 1937.
Niet aanwezig 4 leden (Wisboom, v.d. Hoogte, Companjen, Nachtegaal).
Na afloop korte bespreking over de uitbreiding van het bestuur, wegens uitbreiding van het aantal leden. Benoemd tot secretaris H.G. Nieuwenhuis. Bestuur dus nu als volgt: Voorzitter: A. Roosing, Secretaris: H.G. Nieuwenhuis, Penningmeester: A. Engelberts Jr.

Clubavond 19 Januari 1937.
Wisboom door ziekte verhinderd. Verder allen aanwezig. Geen bizonderheden.

Stadscompetitie:
Woensdag 20 Jan. 1937.
Vervoermiddelen: 1 auto en 5 rijwielen.
Verheugde gezichten, flinke overwinning.
Van Dalen en Wisboom verhinderd.

Noot: onderstaande is een krantenbericht, vermoedelijk uit de Twellosche Courant.


Stadscompetitie

Woensdagavond werd in het St. Josephgebouw de wedstrijd Toren v. Deventer II - S.V. Twello gespeeld, welke door Twello met 6-2 werd gewonnen.

De uitslagen der partijen waren:

  Toren II    Twello
1. Kapl. Pothof - H. Nieuwenhuis  ½ - ½
2. Te Riele - Van Heerde      0 - 1
3. Haage - Nuijten         0 - 1
4. Geynen - v. Seuren        ½ - ½
5. Ellenbroek - Roosing       0 - 1
6. Hettinga - N. Nieuwenhuis    0 - 1
7. v.d. Werf - J. Nieuwenhuis    1 - 0
8. Ten Voorde - Companjen      0 - 1
                  -------
                  2 - 6
Twello had aan de oneven borden wit.
Vriendschappelijk speelden aan de borden 9 en 10:
  Toren II    Twello
  Teunissen - Kroon        1 - 0
  Schurink - Nagtegaal       1 - 0

Clubavond 26 Jan. 1937
Afwezig: Van Seuren en N. Nieuwenhuis.
Aanwezig de heer Hilfrink, die kennis kwam maken voor eventueel lidmaatschap. Besloten werd tot het plaatsen van advertentie en kort bericht over a.s. simultaanséance als propagandamiddel in Twellose Post.
Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 23 september 2011.