4 April 1938     Stadscompetitie

Twello - Toren I
tot slot der competitie door Twello verloren met 3½-4½.

Daar Toren I reeds het kampioenschap van de stadscompetitie had behaald en daardoor blijk had gegeven de sterkste club te zijn, werd voor den aanvang vd wedstrijd voor Twello het ergste gevreesd. Dat niettemin nog met dragelijke cijfers werd verloren, stemde tot tevredenheid, temeer daar onze speler aan bord I niet tijdig op het appèl verscheen.

Noot: onderstaand is een krantenbericht.

Schaken
De stadscompetitie

Voor de stadscompetitie speelde de schaakclub voor Katholieken Toren van Deventer I haar laatsten wedstrijd tegen de Twellosche Schaakclub. De uitslagen waren:

  Twello  Toren I.
  Nuijten - Janssen     0-1
  v. Heerde - Melkert    0-1
  v. Seuren - v.d. Heijden ½-½
  Dommerholt - Gerhartl   1-0
  Schaap - Geijssen     0-1
  Wisboom - J.v.d. Werf   0-1
  Companjen - J. Huits   1-0
  Booy - J. te Riele    1-0
              -------
          Totaal  3½-4½

26 April 1938

Tot besluit van de stadscompetitie werd in Hotel "De Wereld" te Deventer een simultaan-seance gegeven. Het mocht echter geen der leden van de Twellosche Schaakclub gelukken een partij te winnen of remise te houden. Het was echter een genoeglijken en leerzamen avond.

Of de katholieken dit kampioenschap een (miswijn)beker opleverde, vertelt het verhaal niet.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 14 oktober 2011.