11 April 1938   Ledenvergadering

Afwezig: Wisboom, Scholten en Zandhuis.

De voorzitter maakt de eindstand bekend van de wintercompetitie aan de hand waarvan tevens de rangorde voor de zomercompetitie wordt vastgesteld. Enkele leden nl. Companjen en Scholten hebben niet het vereischte minimum aantal wedstrijden gespeeld en bezetten daardoor de laatste plaatsen op de lijst der zomercompetitie welke overigens gelijk is aan genoemde eindstand.

Vervolgens deelt de Heer Nuyten mede, wegens vertrek naar elders zich genoopt te zien per 1 Mei als lid te bedanken. Het bestuur stelt voor den Heer Schaap in het bestuur op te nemen, teneinde dit weer op het vereischte drietal leden te brengen.

Na schriftelijke stemming blijken op den Heer Schaap 10 stemmen te zijn uitgebracht, terwijl de Heer vd Hoogte 1 stem behaalt. De Heer Schaap met meerderheid van stemmen gekozen zijnde neemt de benoeming aan.

Vervolgens spreekt de Heer Nagtegaal eenige woorden van dank tot den scheidenden Voorzitter, voor hetgeen deze voor de vereeniging heeft gedaan, daarna rondvraag en sluiting der vergadering.


De Heer Schaap werd met een schriftelijke stemming in het bestuur gekozen, of hij daarmee ook voorzitter werd, werd niet vermeld.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 14 oktober 2011.