31 Juli 1939

Den 31e Juli 1939 werd tot besluit van de Zomercompetitie een onderlinge gongwedstrijd gehouden. Aanwezig waren de Heeren Dommerholt, Schaap, Zandhuis, Kamping, de Haas, Booy Jr., Giezen en Schoneveld en Nagtegaal.

Bij binnenkomst in het clublokaal werden wij aangenaam verrast door het feit, dat een onbekende gever voor dezen gongwedstrijd een viertal planten beschikbaar had gesteld, hetgeen door onze Vereeniging ten zeerste geapprecieerd werd.

De vereeniging stelde ook twee prijzen beschikbaar, nl. 1 prijs van fl. 2.50 voor den besten speler en een prijs van fl. 1.50 voor den daaropvolgenden speler.

De 4 planten werden gegeven aan de 4 overwinnaars van de 1e ronde. Deze planten vielen ten deel aan de Heeren Dommerholt, Zandhuis, Booy Jr. en Giezen, terwijl de geldprijzen ten deel vielen aan de Heeren Dommerholt en Booy Jr.

De Heer Nagtegaal had zich beschikbaar gesteld om den gong te bedienen.

Het was een leuken avond. De Heeren Wisboom en Velders kwamen in de loop van den avond nog blijk geven van hun belangstelling.


L.A. Schaap
Bij gongschaken is men verplicht te zetten op het moment van de gongslag.


Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 23 oktober 2011.