Maandag 18 December 1939

Hedenavond ontvingen wij een 7-tal militairen uit Terwolde op bezoek.

De Voorzitter heet de Heeren Militairen om ca. 18.15 uur hartelijk welkom en spreekt de hoop uit, dat de gasten een prettigen avond zullen hebben.

De volgende Heeren maken daarna een begin met de wedstrijd:

Bord  Militairen     Twello
----  ----------     --------
 1  C.A. Kool    1  Dommerholt 0
 2  J.H. Lucas   0  Elfrink   1
 3  L. Harmeling  1  D. Booij  0
 4  A. Vogel    1  L.A. Schaap 0
 5  H. van der Elst 0  Nagtegaal  1
 6  Y. Draaisma   0  Kamping   1
 7  W. Muller    0  W. Booij  1
           ---       ---
            3        4
           ===       ===
De militairen spelen aan de even borden met wit!


L.A. Schaap

Gepubliceerd op www.twelloseschaakclub.nl: 23 oktober 2011.